Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 16.5.2022 514,92 CZK -2,69 -3,38 -0,53 -7,68
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 16.5.2022 16263,63 CZK -4,62 2,99 34,61 -8,45
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 16.5.2022 10154,65 CZK -3,98 -6,87 12,01 -12,75
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) LU2374116338 3 16.5.2022 5896,09 CZK -2,39 n/a n/a -8,37

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 16.5.2022 1081,11 USD -7,06 -21,49 9,67 -19,73
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 16.5.2022 1353,91 EUR -4,87 3,89 23,36 -7,13
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 16.5.2022 743,71 USD -8,16 -11,53 15,39 -15,03
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 16.5.2022 1247,68 USD -12,18 -19,43 27,97 -29,71
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 16.5.2022 8279,96 CZK -8,85 -3,70 25,32 -22,12
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 16.5.2022 350,51 CZK -1,13 41,36 50,29 32,63
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 1.3.2022 36,31 EUR 0,00 -44,84 -32,30 -49,27
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 16.5.2022 1800,98 USD -9,42 -23,46 16,35 -17,51
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 16.5.2022 95,09 USD -9,56 -25,58 -0,49 -18,13
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 16.5.2022 1168,50 CZK -6,06 -11,11 6,59 -9,28
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 16.5.2022 6012,27 CZK 1,30 40,01 4,90 37,34
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 16.5.2022 1165,92 USD 1,18 39,28 17,24 36,10
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 16.5.2022 78,41 EUR -4,30 2,54 24,07 -8,17
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 16.5.2022 16961,64 CZK -4,07 3,86 23,38 -7,13
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 16.5.2022 26121,35 CZK -8,89 -5,25 -0,52 -14,18
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 16.5.2022 8262,74 CZK -7,05 -4,73 n/a -16,46
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 16.5.2022 446,45 EUR -7,36 -6,69 33,46 -17,70
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 16.5.2022 2380,33 USD -3,83 0,37 16,03 -7,37
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 16.5.2022 12902,16 CZK -10,25 -7,78 29,01 -21,94
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 16.5.2022 608,84 EUR -0,36 15,44 39,07 2,27
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 16.5.2022 14367,73 CZK -0,05 17,15 39,20 3,45
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 16.5.2022 1527,90 EUR -8,30 9,86 11,66 -7,73
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 16.5.2022 530,96 EUR -8,55 2,02 75,24 -18,46
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 16.5.2022 25067,10 CZK -8,38 3,59 n/a -17,49
NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) LU2374236318 6 16.5.2022 4063,69 CZK -8,47 n/a n/a -30,51
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 16.5.2022 1098,68 USD -8,56 -36,92 9,91 -30,71
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 16.5.2022 976,42 EUR -9,36 -2,53 36,64 -17,08
NN (L) Health Care P Cap (CZK) LU2251371881 6 16.5.2022 7316,69 CZK -7,20 -3,09 n/a -9,85
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 16.5.2022 2741,76 USD -7,28 -3,86 57,86 -10,46
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 16.5.2022 3465,33 CZK -9,24 -6,84 -1,35 -17,20
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 16.5.2022 437,13 EUR -7,56 1,50 33,47 -11,47
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) LU0082087783 6 16.5.2022 6064,00 JPY -1,72 3,09 32,26 0,03
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 16.5.2022 14065,44 CZK -1,53 3,90 27,19 0,80
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 16.5.2022 1851,05 USD -13,45 -23,41 33,61 -32,85
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 16.5.2022 6708,58 CZK -10,18 -8,65 n/a -25,63
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 16.5.2022 191,64 USD -7,23 -4,00 63,89 -15,71
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 16.5.2022 21782,14 CZK -7,33 -4,15 45,12 -15,76
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 16.5.2022 673,74 USD -4,19 4,10 52,40 -3,49

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 16.5.2022 5541,84 CZK -4,89 -17,57 n/a -15,80
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 16.5.2022 512,60 EUR -1,45 -11,37 -6,32 -10,67
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 16.5.2022 159,51 EUR -0,31 -5,92 -8,11 -4,96
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 3 16.5.2022 252,98 EUR -3,27 -11,36 -6,73 -11,59
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 3 16.5.2022 4731,83 CZK -2,95 -9,50 -4,38 -10,17
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 16.5.2022 518,85 EUR -4,52 -9,96 -0,42 -10,90
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 16.5.2022 2295,59 CZK -3,95 -16,12 -18,69 -10,68
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 16.5.2022 1239,80 USD -2,26 -10,42 5,27 -13,06

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 16.5.2022 1488,77 CZK -0,27 -2,39 -1,36 -0,60

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)