Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu investicemi do cenných papírů společností na celém světě, které splňují kritéria udržitelnosti určená investičním správcem. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do cenných papírů společností na celém světě. Fond obvykle drží méně než 50 společností. Dle hodnoticího systému investičního správce si fond udržuje celkově vyšší skóre udržitelnosti než index MSCI AC World (Net TR). Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a nástrojů peněžního trhu a může také držet hotovost (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může používat deriváty s cílem snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 241,44 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0557291076
Třída akcií A Akumulace EUR hedged
Měna EUR
Založení třídy akcií 23. 11. 2010
Benchmark MSCI AC World (Net TR)
Majetek ve fondu 153 389 608,30 EUR
Výkonnost
1 měsíc 8,05%
3 měsíce 0,00%
6 měsíců -5,70%
od začátku roku -19,78%
1 rok -17,70%
3 roky 22,51%
5 let 0,00%
od založení fondu 39,71%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.schroders.com/cs/cz/soukromy-investor/literature/legal-documents/ Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.68%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
16,80

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů