Dokumenty a formuláře

Pokud hledáte dokumenty k jednotlivým fondům, naleznete je v sekci seznam fondů po kliknutí na detail vybraného fondu.

 

Smluvní dokumentace

Neobchodní dny fondů

MiFID

Zpracování osobních údajů

Interní směrnice

Formuláře

Informace o tzv. metodě Swing Pricing

Někteří správci využívájí metodu oceňování "swing pricing” k ochraně akcionářů fondu před negativními dopady transakčních nákladů spojenými s upisováním a odkupy prováděnými investory realizujícími tato upisování a odkupy. Tyto transakční náklady jsou sdíleny všemi akcionáři fondu, nejen těmi co upisují či odkupují fondy v daný den.

Cena, za kterou investoři nakoupí nebo prodají akcie fondu, odráží pouze hodnotu čistých aktiv fondu (net asset value = NAV). Transakční náklady nejsou brány v úvahu, a mohou tak snížit výkonnost fondu, což ve výsledku postihuje všechny jeho akcionáře. Metoda „swing pricing“ se snaží zmírnit tento efekt úpravou čisté hodnoty aktiv fondu, založené na odhadu průměrných transakčních nákladů.