Právní informace

dovolujeme si Vás upozornit na nové znění statutů fondů SICAV Goldman Sachs Funds III, IV a V. Jednotlivé statuty jsou k dispozici v přiložených dokumentech.
Společnost Goldman Sachs Funds IV a V oznamuje svým akcionářům nemateriální změny s ohledem na implementace ESG parametrů. Více v přiloženém souboru.
dovolujeme si vás upozornit na nadcházející sloučení některých podfondů Goldman Sachs Funds III. Věříme, že sloučení povede k efektivnějšímu řízení fondů, což bude přínosné pro investory.  …
Dovolujeme si oznámit změny v investiční strategii fondu BNP PARIBAS MULTI ASSET THEMATIC.   Více v přiloženém oznámení.  
dovolujeme si Vás upozornit na nadcházející změny v prospektu společnosti Goldman Sachs Funds III, které se promítnou v nové verzi prospektu ze dne 6. listopadu 2023. 1. Změny podfondu Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income •  …
Informujeme Vás o doplnění kritérií udržitelnosti zmíněné v prospektu fondu.
Dovolujeme si oznámit akcionářům fondu Fidelity Funds změny v následujících sub-fondech: Fidelity Funds Asian Special situations - doplnění investiční strategie   Fidelity Funds Sustainable Climate Solutions - nově zařazení do…
Dovolujeme si informovat akcionáře SICAV Schroders ISF o konání valné hromady. Více v přiloženém "Oznámení akcionárům".
V příloze naleznete oznámení akcionářům fondů Goldman Sachs Funds IV. týkající se navrhovaných změn s ohledem na delegování uvnitř skupiny Goldman Sachs: důvody pro vytvoření rámce delegování uvnitř…
Oznamujeme akcionářům fondu Goldman Sachs Fund III následující změny: Změna investičního cíle a politiky podfondu „Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity“ (dále jen „podfond“) s účinností od 8. června…
V příloze naleznete oznámení akcionářům fondů BNP Paribas Funds SICAV týkající se změn v prospektu fondu.
V příloze naleznetre oznámení akcionářům fondu BNP Paribas Funds.
V příloze naleznete oznámení akcionářům fondů Goldman Sachs Funds III týkající se sloučení fondů Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset a Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium. 
Dovolujeme si vás informovat, že společnost NN (L) zveřejňuje výroční zprávu a účetní závěrku SICAVu za finanční rok končící dnem 30. září 2022. Celý dokument si můžete stáhnout pod odkazem níže…
V příloze naleznetre oznámení akcionářům fondu Schroders ISF Commodity.
Dovolujeme si vás upozornit na nové znění statutu/prospektu fondu NN (L) SICAV.
Dovolujeme si Vám oznámit  konání druhé valné hromady fondu NN (L), která proběhne na adrese 27, boulevard Marcel Cahen, L-1311, Lucemburské velkovévodství dne 1. února 2023. Více informací v přiložen…
Dovolujeme si Vám oznámit  konání druhé valné hromady fondu NN (L) Patrimonial, která proběhne na adrese 27, boulevard Marcel Cahen, L-1311, Lucemburské velkovévodství dne 1. února 2023. Více informací…
Dovolujeme si Vám oznámit  konání druhé valné hromady fondu NN (L) International, která proběhne na adrese 27, boulevard Marcel Cahen, L-1311, Lucemburské velkovévodství dne 1. února 2023. Více informací…
Dovolujeme si vás upozornit na nové znění statutu neboli prospektu fondu NN (L) Patrimonial účinného od 1. ledna 2023. Dokument si můžete stáhnout pod odkazem níže.