Právní informace

Společnost Schroders International Selection Fund oznamuje akcionářům konání valné hromady 27. června 2024 v Lucembursku. Více detailů v přiloženém oznámení. V případě požadavku na více detailů nás kontaktujte na klient…
Dovolujeme si Vás upozornit na nové znění prospektu fondu Goldman Sachs Funds III. Celé znění tohoto dokumentu si můžete stáhnout zde   Aktualizované dokumenty k jednotlivým fondům naleznete vždy na kartě fondu v seznamu fondů.
Dovolujeme si Vás upozornit na oznámení akcionářům společnoti BNP PARIBAS Flexi I týkajcí se některých změn u pod-fodnů této společnosti. Došlo ke změně názvu fondu BNP PARIBAS I Flexi ABS Opportunities, nový název…
V příloze naleznete informace týkající se změn v prospěktu SICAV fondu Goldman Sachs Funds III týkající se doplnění nebo úpravy srovnávacích indexů a investičních postupů.
dovolujeme si Vás upozornit na nové znění statutů fondů SICAV Goldman Sachs Funds III, IV a V. Jednotlivé statuty jsou k dispozici v přiložených dokumentech.
Společnost Goldman Sachs Funds IV a V oznamuje svým akcionářům nemateriální změny s ohledem na implementace ESG parametrů. Více v přiloženém souboru.
dovolujeme si vás upozornit na nadcházející sloučení některých podfondů Goldman Sachs Funds III. Věříme, že sloučení povede k efektivnějšímu řízení fondů, což bude přínosné pro investory.  …
Dovolujeme si oznámit změny v investiční strategii fondu BNP PARIBAS MULTI ASSET THEMATIC.   Více v přiloženém oznámení.  
dovolujeme si Vás upozornit na nadcházející změny v prospektu společnosti Goldman Sachs Funds III, které se promítnou v nové verzi prospektu ze dne 6. listopadu 2023. 1. Změny podfondu Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income •  …
Informujeme Vás o doplnění kritérií udržitelnosti zmíněné v prospektu fondu.
Dovolujeme si oznámit akcionářům fondu Fidelity Funds změny v následujících sub-fondech: Fidelity Funds Asian Special situations - doplnění investiční strategie   Fidelity Funds Sustainable Climate Solutions - nově zařazení do…
Dovolujeme si informovat akcionáře SICAV Schroders ISF o konání valné hromady. Více v přiloženém "Oznámení akcionárům".
V příloze naleznete oznámení akcionářům fondů Goldman Sachs Funds IV. týkající se navrhovaných změn s ohledem na delegování uvnitř skupiny Goldman Sachs: důvody pro vytvoření rámce delegování uvnitř…
Oznamujeme akcionářům fondu Goldman Sachs Fund III následující změny: Změna investičního cíle a politiky podfondu „Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity“ (dále jen „podfond“) s účinností od 8. června…
V příloze naleznete oznámení akcionářům fondů BNP Paribas Funds SICAV týkající se změn v prospektu fondu.
V příloze naleznetre oznámení akcionářům fondu BNP Paribas Funds.
V příloze naleznete oznámení akcionářům fondů Goldman Sachs Funds III týkající se sloučení fondů Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset a Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium. 
Dovolujeme si vás informovat, že společnost NN (L) zveřejňuje výroční zprávu a účetní závěrku SICAVu za finanční rok končící dnem 30. září 2022. Celý dokument si můžete stáhnout pod odkazem níže…
V příloze naleznetre oznámení akcionářům fondu Schroders ISF Commodity.
Dovolujeme si vás upozornit na nové znění statutu/prospektu fondu NN (L) SICAV.