Právní informace

Dovolujeme si Vás upozornit na nové znění prospektu fondu Goldman Sachs Funds III. Celé znění tohoto dokumentu si můžete stáhnout zde   Aktualizované dokumenty k jednotlivým fondům naleznete vždy na kartě fondu v seznamu fondů.
Dovolujeme si Vás upozornit na oznámení akcionářům společnoti BNP PARIBAS Flexi I týkajcí se některých změn u pod-fodnů této společnosti. Došlo ke změně názvu fondu BNP PARIBAS I Flexi ABS Opportunities, nový název…
V příloze naleznete informace týkající se změn v prospěktu SICAV fondu Goldman Sachs Funds III týkající se doplnění nebo úpravy srovnávacích indexů a investičních postupů.
dovolujeme si Vás upozornit na nové znění statutů fondů SICAV Goldman Sachs Funds III, IV a V. Jednotlivé statuty jsou k dispozici v přiložených dokumentech.
Společnost Goldman Sachs Funds IV a V oznamuje svým akcionářům nemateriální změny s ohledem na implementace ESG parametrů. Více v přiloženém souboru.
dovolujeme si vás upozornit na nadcházející sloučení některých podfondů Goldman Sachs Funds III. Věříme, že sloučení povede k efektivnějšímu řízení fondů, což bude přínosné pro investory.  …
Dovolujeme si oznámit změny v investiční strategii fondu BNP PARIBAS MULTI ASSET THEMATIC.   Více v přiloženém oznámení.  
dovolujeme si Vás upozornit na nadcházející změny v prospektu společnosti Goldman Sachs Funds III, které se promítnou v nové verzi prospektu ze dne 6. listopadu 2023. 1. Změny podfondu Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income •  …
Informujeme Vás o doplnění kritérií udržitelnosti zmíněné v prospektu fondu.
Dovolujeme si oznámit akcionářům fondu Fidelity Funds změny v následujících sub-fondech: Fidelity Funds Asian Special situations - doplnění investiční strategie   Fidelity Funds Sustainable Climate Solutions - nově zařazení do…
Dovolujeme si informovat akcionáře SICAV Schroders ISF o konání valné hromady. Více v přiloženém "Oznámení akcionárům".
V příloze naleznete oznámení akcionářům fondů Goldman Sachs Funds IV. týkající se navrhovaných změn s ohledem na delegování uvnitř skupiny Goldman Sachs: důvody pro vytvoření rámce delegování uvnitř…
Oznamujeme akcionářům fondu Goldman Sachs Fund III následující změny: Změna investičního cíle a politiky podfondu „Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity“ (dále jen „podfond“) s účinností od 8. června…
V příloze naleznete oznámení akcionářům fondů BNP Paribas Funds SICAV týkající se změn v prospektu fondu.
V příloze naleznetre oznámení akcionářům fondu BNP Paribas Funds.
V příloze naleznete oznámení akcionářům fondů Goldman Sachs Funds III týkající se sloučení fondů Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset a Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium. 
Dovolujeme si vás informovat, že společnost NN (L) zveřejňuje výroční zprávu a účetní závěrku SICAVu za finanční rok končící dnem 30. září 2022. Celý dokument si můžete stáhnout pod odkazem níže…
V příloze naleznetre oznámení akcionářům fondu Schroders ISF Commodity.
Dovolujeme si vás upozornit na nové znění statutu/prospektu fondu NN (L) SICAV.
Dovolujeme si Vám oznámit  konání druhé valné hromady fondu NN (L), která proběhne na adrese 27, boulevard Marcel Cahen, L-1311, Lucemburské velkovévodství dne 1. února 2023. Více informací v přiložen…