Právní informace

Dovolujeme si informovat akcionáře SICAV Schroders ISF o konání valné hromady. Více v přiloženém "Oznámení akcionárům".
V příloze naleznete oznámení akcionářům fondů Goldman Sachs Funds IV. týkající se navrhovaných změn s ohledem na delegování uvnitř skupiny Goldman Sachs: důvody pro vytvoření rámce delegování uvnitř…
Oznamujeme akcionářům fondu Goldman Sachs Fund III následující změny: Změna investičního cíle a politiky podfondu „Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity“ (dále jen „podfond“) s účinností od 8. června…
V příloze naleznete oznámení akcionářům fondů BNP Paribas Funds SICAV týkající se změn v prospektu fondu.
V příloze naleznetre oznámení akcionářům fondu BNP Paribas Funds.
V příloze naleznete oznámení akcionářům fondů Goldman Sachs Funds III týkající se sloučení fondů Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset a Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium. 
Dovolujeme si vás informovat, že společnost NN (L) zveřejňuje výroční zprávu a účetní závěrku SICAVu za finanční rok končící dnem 30. září 2022. Celý dokument si můžete stáhnout pod odkazem níže…
V příloze naleznetre oznámení akcionářům fondu Schroders ISF Commodity.
Dovolujeme si vás upozornit na nové znění statutu/prospektu fondu NN (L) SICAV.
Dovolujeme si Vám oznámit  konání druhé valné hromady fondu NN (L), která proběhne na adrese 27, boulevard Marcel Cahen, L-1311, Lucemburské velkovévodství dne 1. února 2023. Více informací v přiložen…
Dovolujeme si Vám oznámit  konání druhé valné hromady fondu NN (L) Patrimonial, která proběhne na adrese 27, boulevard Marcel Cahen, L-1311, Lucemburské velkovévodství dne 1. února 2023. Více informací…
Dovolujeme si Vám oznámit  konání druhé valné hromady fondu NN (L) International, která proběhne na adrese 27, boulevard Marcel Cahen, L-1311, Lucemburské velkovévodství dne 1. února 2023. Více informací…
Dovolujeme si vás upozornit na nové znění statutu neboli prospektu fondu NN (L) Patrimonial účinného od 1. ledna 2023. Dokument si můžete stáhnout pod odkazem níže. 
Dovolujeme si vás upozornit na nové znění statutu neboli prospektu fondu NN (L) International účinného od 1. ledna 2023. Dokument si můžete stáhnout pod odkazem níže. 
Dovolujeme si vás upozornit na nové znění statutu neboli prospektu fondu NN (L) účinného od 1. ledna 2023. Dokument si můžete stáhnout pod odkazem níže. 
Dovolujeme si Vás upozornit na konání výroční valné hromady dne 26. ledna 2023 ve 14:00 hod s následujícím programem:  Program 1. Prezentace zpráv představenstva společnosti a nezávislého…
Dovolujeme si vás upozornit na konání mimořádné valné hromady dne 13. ledna 2023, kde se bude schvalovat změna názvu společnosti z NN (L) Patrimonial na Goldman Sachs Funds V. Změna vstoupí v platnost 6. března 2023. V důsledku této…
Dovolujeme si vás upozornit na konání mimořádné valné hromady dne 13. ledna 2023, kde se bude schvalovat změna názvu společnosti z NN (L) na Goldman Sachs Funds III. Změna vstoupí v platnost 6. března 2023. V důsledku této změny dojde…
Dovolujeme si vás upozornit na konání mimořádné valné hromady dne 23. ledna 2023, kde se bude schvalovat změna názvu společnosti z NN (L) International na Goldman Sachs Funds IV. Změna vstoupí v platnost 6. března 2023. V důsledku t…
Za účelem dalšího pokroku v integraci společnosti NN Investment Partners s Goldman Sachs Asset Management Vás informujeme o změnách, které se týkají činností správy portfolia a jmenování investičních…