Nezohledňování nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti

KK INVESTMENT PARTNERS, a.s.  nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti nezohledňuje.

Důvodem je zejména skutečnost, že obchodní model společnosti není založen na správě klientských portfolií ani poskytování investičního poradenství, respektive tyto služby neposkytuje. Dalším důvodem je absence relevantních standardů a podkladových tržních informací.

Společnost nicméně vývoj přijímání legislativy v oblasti ESG monitoruje a zohledňování nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti bude zvažovat ve chvíli, kdy bude existovat všeobecně uznávaná metodologie týkající se faktorů udržitelnosti (včetně způsobu získávání podkladových informací) a společnost se rozhodne poskytovat služby podporující udržitelnost ve smyslu relevantních právních předpisů.