Jak stanovit své investiční cíle

Investování do podílových fondů je jednoduchý způsob, jak se podílet na vývoji kapitálových trhů a nechat zhodnocovat své finanční rezervy. Nepotřebujete k tomu mít hluboké znalosti o tom, jak se trhy v jednotlivých regionech nebo ekonomických sektorech vyvíjí, a do jakých konkrétních titulů byste měli investovat. Abyste však byli při zhodnocování svých úspor dlouhodobě úspěšní, musíte si stanovit jasné investiční cíle. A podle nich pak zvolit tu správnou investiční strategii.

Nechte se inspirovat

Ochrana úspor

I krátkodobé peníze, které máte jako rezervu, můžete investovat a díky zhodnocení porážet inflaci nebo alespoň výrazně zmírnit její dopad. Důležité je zachovat jejich likviditu a nízkou rizikovost investice. <více zde>

 

Budoucnost dětí

Připravte pro své děti skvělou budoucnost. Ulehčete jim start do samostatného života. Díky prostředkům do začátku si budou moci pořídit vlastní bydlení, studovat v zahraničí nebo cestovat po celém světě. <více zde>

 

Spokojené stáří

Nespoléhejte se pouze na stát. Vezměte budoucnost do vlastních rukou a připravte si dostatečnou rezervu na to, abyste v důchodovém věku mohli důstojně žít, užívat si své koníčky a plnit si své sny. <více zde>

 

Trocha teorie… investiční cíle v závislosti na čase a riziku

Pro dobré nastavení investičního cíle je také důležité zamyslet se nad svými plánovanými finančními náklady a budoucími závazky. Podle toho si pak jednodušeji rozdělíme své investiční cíle a přiřadíme jim strategii vhodnou pro daný časový horizont.

  • Krátkodobé cíle souvisejí většinou s životním stylem (např. dovolená, automobil, nečekané výdaje),
  • střednědobé cíle zahrnují větší životní výdaje (např. náklady na studium či bydlení) a
  • dlouhodobými cíli si investoři chtějí často zajistit svoji finanční nezávislost, své potomky nebo například příjmy v důchodu.

Vybíráme-li vhodnou investiční strategii pro naše cíle, rozhodujeme se především o tom, jak moc jsme ochotni riskovat a zda vybrat spíše konzervativní nebo dynamičtější investiční produkty. Velmi často je naše ochota riskovat ovlivněna právě zamýšleným investičním horizontem. Čím delší dobu pro své investice zamýšlíme, tím více jsme ochotni podstoupit krátkodobé výkyvy hodnoty a vybíráme rizikovější investice a naopak:

  • V krátkodobém horizontu je většinou cílem investora zachovat hodnotu svého majetku. Není zde prostor pro vyrovnání větších propadů, které hrozí například u akciových investic, většinou proto investoři volí méně rizikovou, konzervativnější strategii (např. kvalitní dluhopisy s kratší dobou do splatnosti).
  • Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu už více záleží na individuální toleranci k riziku každého investora. Většinou se přiklání k vyšší rovnováze mezi mírou rizika a výnosy a volí vyváženou investiční strategii (např. kombinace kvalitních dluhopisů a akcií nebo vyvážené smíšené fondy).
  • Cílům, které mají dlouhodobý investiční horizont pak spíše vyhovuje agresivnější přístup, u kterého jsou investoři ochotni podstupovat vyšší riziko za cenu vyšších budoucích výnosů. V tomto případě se může jednat například o investice do rizikovějších dluhopisů, akcií nebo komodit.

Jak se v tom všem neztratit a dodržet své plány?

Podle všeho, co zde bylo napsáno, je zřejmé, že většina investorů bude mít víc než jeden cíl. Jak to ale v praxi udělat, abychom se v tom neztratili, a dokázali pro všechny své cíle dodržet naplánované investiční strategie? Naše babičky a prababičky své výdaje řešily odkládáním peněz do různých obálek, čímž si jasně oddělili své dílčí cíle a měly o nich dobrý přehled.

Dnešní moderní investiční platformy umí takto rozdělit jednotlivé investiční strategie pro lepší přehled o vašich investicích.

Naše obchodní platforma umožňuje v aplikaci KKinvestor nastavení až 9 individuálních portfolií, díky kterým si tak můžete jednoduše nastavit své investiční cíle, přiřadit každému z nich vhodnou strategii a vše v průběhu času přehledně sledovat a případně upravovat.