Kde hledat informace

Všechny společnosti, které prodávají podílové fondy, k nim musí také zveřejňovat důležité informace. Cílem je, aby se každý investor mohl seznámit se strategií konkrétního fondu a vyhodnotit související rizika. Mezi základní dokumenty patří:

Klíčové informace pro investory (KIID)

V klíčových informacích pro investory (Key Investor Information Document  – KIID) se seznámíte s hlavními cíly fondu a naleznete zde popis jeho investiční politiky, detailní popis rizik, přehled poplatků a kalendářní výkonnost fondu v posledních 5 letech.

Prospekt fondu

V tomto dokumentu se kromě informací o fondu dozvíte také základní informace o společnosti, která fond spravuje. Dále pak investiční cíle a politiku fondu spolu s jeho rizikovým profilem a informace o jednotlivých akciových třídách. Informace jsou v tomto dokumentu psané odborněji a ve větším detailu než v dokumentu KIID.

Měsíční zpráva fondu (factsheet)

Hlavním cílem tohoto dokumentu je ukázat investorům aktuální zhodnocení fondu v delším časovém horizonu a z různých pohledů. Naleznete zde kalendářní i kumulované výkonnosti, porovnání s benchmarkem, statistické ukazatele, složení portfolia a další důležité informace platné vždy ke konci daného měsíce.

 

Všechny zmíněné dokumenty jsou běžně k dispozici na webových stránkách společnosti, která fondy nabízí.  Na tomto webu naleznete v části seznam fondů veškeré dostupné informace ke každému fondu.