Jak založit portfolio

Aplikace KKinvestor umožnuje založit kromě základního také další portfolia, a to na základě různých investičních cílů. Můžete si vybrat z přednastavených alokací do různých tříd aktiv nebo využít smíšené fondy a nechat profesionály spravovat vaše investované prostředky za vás. Můžete si také nastavit portfolio podle sebe tak, že si prostě vyberete konkrétní fondy ze seznamu v rámci základního portfolia.

V přiloženém videu se můžete seznámit s postupem:

 

Jak založit portfolio pro Dlouhodobý investiční produkt můžete vidět v tomto videu.

 

Postup je shodný s nastavením ostatních investičních cílů.

 

Krok 1

Ve svém účtu na záložce Moje portfolio vyberte v levé navigaci možnost „+ Nové portfolio“.

Krok 2

V dalším kroku si můžete vybrat z přednastavených 4 typů portfolií/investičních cílů nebo si poskládat fondy do portfolia zcela dle svého uvážení.

Krok 3

U vybraného portfolia dále zvolíte, kolik do něj budete měsíčně investovat. Pozor, každý fond má stanovenou minimální výši investice. Výše celkové měsíční investice tedy musí odpovídat počtu vybraných fondů x částka jejich minimální investice. Dále vybíráte měnu, ve které chcete investovat, dobu, po jakou plánujete investovat, zda chcete portfolio podpořit jednorázovou počáteční investicí a jak moc dynamické má portfolio být. Systém dopočítá také průměrné SRRI portfolia pro lepší orientaci v rizikovosti celého portfolia.

Upozornění

Pokud je Váš investiční cíl dynamičtější, než jaký by měl být dle vyplněného Testu investora (při zakládání smlouvy), upozorní Vás na tuto neshodu vyskakovací okno.

Krok 4

Podle zadaných parametrů systém vygeneruje váhy jednotlivých kategorií a fondů, ze kterých by se mělo skládat vaše portfolio. Nyní je na vás naplnit předdefinované složení konkrétními produkty. V tomto kroku můžete upravovat také výši investice do jednotlivých fondů a měnit podíl jednotlivých kategorií (akcie x dluhopisy apod.).

Krok 5

V dalším kroku vám aplikace připraví přehled pro jednorázové či pravidelné investice k finálnímu odsouhlasení. Zde máte možnost zkontrolovat i nastavené vstupní poplatky. Kliknutím na založení portfolia aplikace vytvoří platební příkaz s QR kódem.

Krok 6

Platební příkaz obsahuje potřebné detaily pro zadání platby. Zaslaná peněžní částka bude zainvestována podle zadané struktury portfolia. Není tedy třeba zasílat peníze jednotlivě do každého fondu v portfoliu zvlášť. Pozor, QR kódy nefungují pro nekorunové platby a založení trvalého platebního příkazu. Pro opakování měsíčních plateb je třeba zvlášť zadat trvalý platební příkaz.