Jak nastavit pravidelnou rentu

Krok 1

Na záložce vybraného portfloia, klikněte u zvoleného fondu na tlačítko „Pravidelný prodej“.

Krok 2

Na další obrazovce nastavíte:

  • počet kusů k pravidelnému prodeji,
  • den, od kterého pravidelný prodej začne,
  • frekvenci,
  • počet opakování.

Pokyn je možné kdykoliv pozastavit nebo ukončit. Je třeba nastavit účet, kam jsou částky za prodané fondy zasílány. Obdobným způsobem je možné také nastavit pravidelný přestup mezi fondy.