Webináře

Je dobré zůstat v kontaktu s trendy a vývojem na kapitálových trzích. Z tohoto důvodu pro vás ve spolupráci s našimi partnery připravujeme zajímavé prezentace na různá investiční témata.

Listopad

22. listopadu od 8.30 h 

NN Investment Partners: Investování do komodit pomocí smíšeného fondu

Na tomto webináři se Martin Soukup z NN Investment Partners zaměří na téma investic do komoditních trhů. Tento typ investic se počítá mezi alternativní investice.

NN (L) Commodity Enhaced - smíšený fond exponovaný i do komoditního trhu

Odkaz na registraci:  https://kkip.clickmeeting.com/nnip-investice-do-komoditniho-trhu-prostrednictvim-smiseneho-fondu/register

 

24. listopadu od 8.30 h

NN Investment Partners: Investování do impact fondů - udržitelné cíle OSN

Na tomto webináři se Martin Soukup z NN Investment Partners zaměří na investování s ohledem na základní cíle udržitelnosti OSN.

NN (L) Climate & Environment - impact fond zaměřený na klima a životní prostředí

NN (L) Health & Well being - impact fond zaměřený na zdraví a životní styl

NN (L) Smart Connectivity - impact fond zameřený na infrastrukturu

 

Odkaz na registraci: https://kkip.clickmeeting.com/nnip-investovani-do-impact-fondu-udrzitelne-cile-osn/register

 

Prosinec

6. Prosince  od 8.30 h

Klimatická změna je téma, které zasahuje do všech činností člověka.  Na tomto webináři navážeme na  témata posledního klimatického summitu v kontextu investic.

 

Fidelity International: Investování s ohledem na klimatické změny

Na tomto webináři se Ivana Laňová z Fidelity International zaměří na investice s ohledem na klimatické změny a to ve třídách aktiv - v dluhopisech a v akciích.

Více si představíme dva fondy:

Fidelity Funds  Sustainable Climate bond fund  - dluhopisový fond zaměření na téma klimatické změny

Fidelity Funds  Sustainable Climate solutions fund  - akciový fond zaměřený na téma klimatické změny

 

Odkaz na registraci: https://kkip.clickmeeting.com/fidelity-investice-s-ohledem-na-klimaticke-zmeny/register