Aplikace KKporadce

Naši registrovaní obchodní partneři používají pro práci s klientem on-line aplikaci KKporadce, která nahrazuje původní aplikaci Fund Agent. Aplikace slouží jako nástroj pro navázání dlouhodobého vztahu s klientem (založení komisionářské smlouvy) a zároveň přináší efektivní způsob, jak klientům poskytovat servis v průběhu spolupráce.

Základní informace

Pro koho je aplikace KKporadce určená?

Pro všechny registrované poradce na obchodní platformě KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. (KKIP), kteří splní požadované podmínky.

Jak do ní získáte přístup?

Nejprve s námi musíte uzavřít „smlouvu na prodej fondů“ a absolvovat vstupní školení formou e-learningu. Po úspěšném splnění všech podmínek vám KKIP zašle e-mailem a sms přístupové údaje. O této chvíle budete moci uzavírat smlouvy s klienty.

Kde aplikaci najdete?

Přihlášení do aplikace KKporadce naleznete na adrese kkporadce.cz. Alternativně můžete také využít odkaz „Přihlášení do KKporadce“ na našem webu, který se zobrazí vpravo dole po najetí myší na záložku „Pro poradce“ v hlavním menu.

V jakých webových prohlížečích aplikace funguje?

Pro bezproblémové fungování používejte vždy nejaktuálnější verze těchto prohlížečů: Google Chrome, Google Android, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera Browser a Apple Safari.
 

Co aplikace KKporadce umí?

V aplikaci můžete především sepisovat komisionářské smlouvy a k tomu máte přehled o všech svých klientech a jejich investicích. Práce v této aplikaci je pro fungování naší obchodní platformy zásadní, a proto je dobré udělat si dopředu představu o tom, jak funguje. Po úspěšné registraci vám samozřejmě pošleme podrobný manuál, a navíc budete mít k dispozici naše zákaznické centrum, kde vám vyškolení pracovníci ochotně poradí.

Plně digitální sjednání Komisionářské smlouvy s klientem

 • V aplikaci KKporadce je Komisionářská smlouva rozdělena na přehledné sekce, aby bylo vše pochopitelné a lehce se vyplňovalo. K jejímu založení můžete použít i BANKID, pokud jej klient využívá. V několika krocích zadáte všechny potřebné informace o klientovi, vyplníte s ním test investora a AML dotazník, zadáte jeho platební údaje a souhlasy se zpracováním osobních údajů.
   
 • Aplikace následně vygeneruje smlouvu v PDF, kterou můžete s klientem podepsat elektronickým podpisem nebo ji vytisknout a podepsat fyzicky. Podepsanou smlouvu pak nahrajete do aplikace a my zařídíme vše potřebné.
   
 • V aplikaci KKporadce také naleznete detailní přehled transakcí, nastavení a výkonnost portfolií všech svých klientů, abyste se mohli dobře připravit a efektivně vést společné schůzky.
   

Přidání dalších dokumentů ke smlouvě

 • Kromě podepsané komisionářské smlouvy můžete ke každému klientskému účtu nahrát v případě potřeby další, specifické dokumenty, např. různá čestná prohlášení, příkazy k převodu cenných papírů mezi distributory nebo mezi zákaznickými účty, změnový formulář a další. Výhodou je, že naše oddělení back office může dokumenty okamžitě zpracovat a nemusí čekat na doručení papírových originálů.
   
 • Naprostou většinu údajů z komisionářské smlouvy si mohou změnit klienti sami v aplikaci KKinvestor bez nutnosti vyplňování papírových formulářů. Vy je díky aplikaci KKporadce můžete velmi dobře navigovat.