Právní informace

Dovolujeme si vás upozornit na nadcházející změny v prospektu společnosti ING (L). Více informací naleznete v přiloženém dokumentu. Oznámení akcionářům společnosti ING (L) – září 2014
Oznámení o konání mimořádné valné hromady akcionářů společnosti ING (L) Flex v sídle společnosti dne 17. září 2014. Oznámení akcionářům společnosti ING (L) Flex – srpen 2014
Dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu bankovního volna nebudou stanoveny za 15.8.2014 ceny za fondů ING International Czech Equity, ING (L) Patrimonial Euro a ING Multifond V5.  
Veřejná distribuce fondů ING (L) Flex – Slovenský dluhopisový fond a ING (L) Flex – Czech Money Market pro retailové klienty je dočasně pozastavena až do odvolání, které bude komunikováno prostřednictvím internetových…
Dovolujeme si vás upozornit na nadcházející změny v prospektu společnosti ING (L) Flex. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.   Oznámení akcionářům společnosti ING (L) Flex – červenec 2014
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z důvodu bankovního volna nebudou v červenci stanoveny ceny některých fondů. Objednávky přijaté v tyto dny budou zpracovány se zpožděním. 1.7. nebude stanovena cena fondu ING (L) Invest Greater China…
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z důvodu bankovního volna nebude stanovena za 9. 6. a 23. 6. 2014 cena fondů ING (L) Patrimonial Euro a ING Multifond Aktiv V5.  
Jméno fondu ING (L) Invest Asia ex Japan se změnilo na ING (L) Invest Asia ex Japan High Dividend. Tato změna nemá žádný vliv na investiční strategii fondu, historickou výkonnost ani na žádné další údaje o fondu. Důvodem…
Dovolujeme si vás upozornit na nadcházející změny v prospektu společnosti ING (L) International. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu. Oznámení akcionářům společnosti ING (L) International – květen 2014
Představenstvo Společnosti rozhodlo o následujících dodatcích, které nabydou účinnosti od 1. března 2014. Oznámení akcionářům společnosti ING (L) Flex – únor 2014
Představenstvo společnosti rozhodlo o změnách prospektu, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2014. Oznámení akcionářům společnosti ING (L) – únor 2014
Společnost vydala Výroční zprávu a auditované výkazy za rok uzavřený k 30. září 2013.  
Společnost vydala Výroční zprávu a auditované výkazy za rok uzavřený k 30. září 2013. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy
Výroční valná hromada akcionářů společnosti ING (L) Patrimonial se bude konat v sídle Společnosti ve čtvrtek dne 23. ledna 2014 ve 13:15 hod. Oznámení akcionářůmING (L) Patrimonial Plná moc pro účast na výročn…