BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR

Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do dluhopisů a jiných dluhových nástrojů vydávaných rozvíjejícími se zeměmi nebo společnostmi z rozvíjejících se zemí nebo společnostmi působícími v těchto zemích, s kvalitní finanční strukturou a/nebo s potenciálem růstu zisku. Fond může investovat do dluhových cenných papírů obchodovaných na čínském mezibankovním dluhopisovém trhu. Je řízen aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je 50 % JPM GBI-EM Global Diversified Index (zajištěný v EUR) + 50 % JPM EMBI Global Diversified Index (zajištěný v EUR). Investiční tým aplikuje také politiku udržitelného investování BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích Fondu zohledňuje kritéria environmentální, sociálních a správní (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z USD na EUR.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 20.3.2023
Hodnota podílu (NAV) 53,57 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do dluhopisů a jiných dluhových nástrojů vydávaných rozvíjejícími se zeměmi nebo společnostmi z rozvíjejících se zemí nebo společnostmi působícími v těchto zemích, s kvalitní finanční strukturou a/nebo s potenciálem růstu zisku. Fond může investovat do dluhových cenných papírů obchodovaných na čínském mezibankovním dluhopisovém trhu. Je řízen aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je 50 % JPM GBI-EM Global Diversified Index (zajištěný v EUR) + 50 % JPM EMBI Global Diversified Index (zajištěný v EUR). Investiční tým aplikuje také politiku udržitelného investování BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích Fondu zohledňuje kritéria environmentální, sociálních a správní (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z USD na EUR.

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0823389423
Třída akcií Classic RH EUR, Capitalisation
Měna EUR
Založení třídy akcií 17. 5. 2013
Benchmark 50% JPM GBI-EM Global Diversified Index (hedged in EUR) + 50% JPM EMBI Global Diversified Index (hedged in EUR)
Majetek ve fondu 26 783 872,43 EUR
Výkonnost
1 měsíc -0,28%
3 měsíce 0,11%
6 měsíců 6,33%
od začátku roku 0,39%
1 rok -2,95%
3 roky -3,13%
5 let -28,38%
od založení fondu -36,57%

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.88%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,80