BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR

Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do dluhopisů nebo do dalších dluhových nástrojů vedených v EUR a spojených s inflační sazbou eurozóny a také do finančních derivativních instrumentů tohoto typu aktiv. Fond může používat finanční derivativní instrumenty na trzích s termínovými obchody regulovanými v Evropě nebo v zahraničí k zajištění a/nebo expozici portfolia dluhopisovým rizikům a k dosažení investičního cíle. Je řízen aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked (RI). Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku).

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 28.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 145,24 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3
Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0190304583
Třída akcií Classic, Capitalisation
Měna EUR
Založení třídy akcií 20. 4. 2004
Benchmark Bloomberg Euro Inflation Linked Eurozone All CPI (RI)
Majetek ve fondu 54 991 743,93 EUR
Výkonnost
1 měsíc 1,38%
3 měsíce -1,91%
6 měsíců -3,17%
od začátku roku -6,08%
1 rok -6,14%
3 roky 0,36%
5 let 2,46%
od založení fondu 45,24%
Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
https://www.bnpparibas-am.com/en/esg-scoring-framework/ Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.98%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
9,80

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů