Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 40 různých investičních strategií a do 22 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 3.12.2021 114,74 USD -3,19 -4,09 36,50 -7,52
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 3.12.2021 1282,13 CZK -0,67 3,35 26,47 0,48
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 3.12.2021 570,00 EUR -2,84 19,65 35,55 19,75
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 3.12.2021 13294,24 CZK -2,67 19,80 32,29 20,01
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 3.12.2021 663,45 USD -3,16 15,06 51,17 14,63

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)