Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 16.5.2022 95,09 USD -9,56 -25,58 -0,49 -18,13
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 16.5.2022 1168,50 CZK -6,06 -11,11 6,59 -9,28
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 16.5.2022 608,84 EUR -0,36 15,44 39,07 2,27
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 16.5.2022 14367,73 CZK -0,05 17,15 39,20 3,45
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 16.5.2022 673,74 USD -4,19 4,10 52,40 -3,49

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)