Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 5 6.10.2022 1688,00 CZK -3,54 -4,58 29,05 -10,40
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 6.10.2022 85,19 USD -4,78 -28,33 -19,12 -26,66
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 6.10.2022 1133,38 CZK -3,19 -12,35 -0,34 -12,01
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 6.10.2022 576,37 EUR -3,95 1,83 31,12 -3,19
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 6.10.2022 13926,42 CZK -3,41 5,72 35,43 0,28
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 6.10.2022 624,82 USD -5,12 -5,29 30,49 -10,50

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)