Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 5 17.4.2024 2174,00 CZK -1,67 11,77 52,24 3,62
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 6 17.4.2024 105,21 USD -1,05 12,10 1,37 6,27
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 6 17.4.2024 1352,30 CZK 1,33 18,27 16,16 10,88
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 6 17.4.2024 680,03 EUR -0,28 10,52 45,61 4,62
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 6 17.4.2024 17162,31 CZK -0,22 13,01 57,83 5,05
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 6 17.4.2024 819,37 USD -2,28 18,34 57,80 5,03

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)