Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 4 15.7.2024 2339,00 CZK 2,99 19,64 56,04 11,49
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 6 15.7.2024 116,23 USD 4,35 19,60 15,16 17,40
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 6 15.7.2024 1457,90 CZK 2,26 25,38 28,16 19,53
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 6 15.7.2024 709,22 EUR 1,85 15,26 51,74 9,11
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 6 15.7.2024 17934,53 CZK 1,96 17,23 64,29 9,78
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 6 15.7.2024 875,72 USD 3,09 19,99 63,72 12,26

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)