Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 5 31.1.2023 1868,00 CZK 2,19 0,16 42,92 3,26
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 31.1.2023 95,61 USD 7,64 -16,55 -15,82 7,73
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 31.1.2023 1168,20 CZK 6,10 -8,96 1,56 6,17
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 31.1.2023 612,90 EUR 3,58 1,50 40,90 3,58
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 31.1.2023 15025,46 CZK 3,96 6,47 48,54 3,96
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 31.1.2023 686,17 USD 1,95 -1,58 35,89 1,95

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)