Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 6 28.9.2023 20,31 USD -4,94 16,47 40,37 11,67
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 6 28.9.2023 30,74 USD -0,93 11,58 23,85 4,34
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 6 28.9.2023 29,65 USD -3,55 14,39 44,07 3,13
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 6 28.9.2023 24,06 USD -3,10 4,70 4,20 -2,75
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 6 28.9.2023 11,87 USD -7,55 13,92 n/a 2,86
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) LU0113303043 6 29.9.2023 955,14 USD -3,23 8,88 -10,64 3,27
Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity X Cap (USD) LU0121192677 5 29.9.2023 2203,60 USD -4,34 6,08 11,74 -3,18
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 29.9.2023 1733,98 USD -2,82 9,01 14,05 -0,26
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 6 29.9.2023 91,73 USD -2,70 11,74 -8,29 3,36
Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity X Cap (USD) LU0121172307 6 29.9.2023 761,63 USD -2,86 16,00 6,67 1,66
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 6 29.9.2023 1279,06 USD -6,86 8,32 13,01 -3,96
Goldman Sachs Global Energy Equity X Cap (USD) LU0121175821 7 29.9.2023 1291,60 USD 0,46 25,85 5,45 5,50
Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity - X Cap USD LU0546849919 6 20.6.2023 183,27 USD 0,00 13,19 3,06 -1,80
Goldman Sachs Global Health Care Equity P Cap (USD) LU0119209004 6 29.9.2023 2868,38 USD -3,07 10,67 31,67 -0,51
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 6 29.9.2023 1881,25 USD -6,59 10,27 7,54 2,22
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 29.9.2023 953,12 USD -5,55 6,65 -15,57 -2,38
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 29.9.2023 205,92 USD -4,90 19,40 41,14 10,64
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 6 29.9.2023 711,31 USD -4,21 18,22 35,24 5,69
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 6 28.9.2023 154,68 USD -7,66 -0,76 -4,25 -5,82
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 7 28.9.2023 98,21 USD -9,68 18,61 41,74 -5,72
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 6 28.9.2023 306,86 USD -6,55 19,11 53,31 6,39

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Goldman Sachs US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 29.9.2023 1194,39 USD -2,27 3,22 3,64 -0,12

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 26.9.2023 231,20 USD 0,37 4,72 9,23 3,71
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 28.9.2023 11,90 USD 0,39 4,57 7,52 3,65

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)