Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 40 různých investičních strategií a do 22 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 18.1.2022 1339,37 USD 2,64 -12,42 50,31 -0,55
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 18.1.2022 891,03 USD 6,13 24,28 43,27 1,80
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 18.1.2022 1558,53 USD -7,36 2,32 62,99 -12,20
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 18.1.2022 2192,30 USD 4,13 -10,68 41,08 0,41
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 18.1.2022 116,19 USD 4,22 -13,89 32,03 0,03
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 18.1.2022 981,14 USD 18,93 33,69 -7,39 14,53
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 18.1.2022 2483,35 USD -0,82 9,87 29,33 -3,36
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 18.1.2022 1546,02 USD 0,66 -23,15 70,00 -2,50
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 18.1.2022 2815,60 USD -4,62 -0,45 75,56 -8,05
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 18.1.2022 2397,35 USD -8,34 0,34 96,77 -13,03
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 18.1.2022 218,17 USD 0,32 16,32 95,95 -4,04
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 18.1.2022 695,47 USD 3,02 17,96 56,62 -0,38

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 18.1.2022 1381,42 USD -3,13 -2,47 18,88 -3,13

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)