Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 6 29.2.2024 24,48 USD 3,18 28,99 78,71 7,66
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 6 29.2.2024 33,68 USD 2,93 11,45 41,51 2,46
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 6 29.2.2024 32,44 USD 1,12 8,28 60,75 1,31
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 6 29.2.2024 24,99 USD 1,67 0,68 3,26 0,85
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 6 29.2.2024 26,22 USD 2,62 12,29 46,07 4,13
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 6 29.2.2024 14,14 USD 5,60 13,39 33,27 4,43
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) LU0113303043 6 1.3.2024 1034,16 USD 5,45 7,96 -4,85 3,73
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 1.3.2024 1861,07 USD 4,85 4,20 8,14 0,62
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 6 1.3.2024 105,31 USD 4,43 14,45 3,96 6,37
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 6 1.3.2024 1477,59 USD 5,97 3,20 43,75 1,96
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD LU0121175821 7 1.3.2024 1335,77 USD 2,45 7,21 26,73 1,31
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap USD (hedged i) LU2578936424 6 1.3.2024 258,59 USD -0,34 n/a n/a -0,14
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 6 1.3.2024 2175,90 USD 1,86 11,19 31,09 0,66
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 1.3.2024 983,63 USD 8,63 -4,86 -14,20 5,59
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 1.3.2024 248,72 USD 4,32 26,18 75,28 8,34
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 6 1.3.2024 838,74 USD 4,39 23,53 65,62 7,52
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 6 29.2.2024 174,09 USD 0,18 2,13 4,21 -3,11
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 7 29.2.2024 96,68 USD -12,07 -4,14 15,98 -18,20
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 6 29.2.2024 365,28 USD 3,12 21,16 88,39 3,44

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 28.2.2024 236,49 USD 0,37 5,24 10,63 0,88
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 29.2.2024 12,17 USD 0,38 5,20 9,07 0,89

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)