Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 40 různých investičních strategií a do 22 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 3.12.2021 1359,88 USD -2,54 2,80 55,94 -2,31
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 3.12.2021 849,66 USD -5,00 24,93 40,30 22,59
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 3.12.2021 1708,04 USD -3,78 21,04 85,18 13,74
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 3.12.2021 2164,76 USD -4,11 -0,82 50,49 -3,88
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 3.12.2021 114,74 USD -3,19 -4,09 36,50 -7,52
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 3.12.2021 846,96 USD -6,16 22,33 -19,75 28,94
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 3.12.2021 2412,23 USD -2,47 4,09 31,30 2,91
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 3.12.2021 1642,05 USD -3,93 0,94 82,89 -4,85
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 3.12.2021 2842,38 USD -5,28 7,76 83,29 5,11
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 3.12.2021 2635,32 USD -6,16 14,36 128,75 9,65
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 3.12.2021 216,59 USD -3,76 21,28 99,42 18,81
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 3.12.2021 663,45 USD -3,16 15,06 51,17 14,63

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 3.12.2021 1436,28 USD -0,11 2,08 24,61 0,86

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)