Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 7 26.9.2023 569,52 EUR -14,02 -28,73 -7,49 -20,26
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 6 26.9.2023 1502,23 EUR -1,13 -0,90 38,70 -1,93
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 6 28.9.2023 2164,28 CZK -11,47 -5,07 n/a -18,08
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 6 28.9.2023 140,13 EUR -11,70 -8,85 n/a -20,29
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 7 28.9.2023 98,21 USD -10,80 18,61 42,76 -5,72

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)