Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 7 29.11.2022 791,34 EUR 8,32 -38,36 49,12 -28,65
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 6 29.11.2022 1558,03 EUR 0,82 9,11 74,44 2,82
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 6 29.11.2022 2699,51 CZK 10,23 n/a n/a n/a
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 6 29.11.2022 180,30 EUR 9,74 -9,35 n/a -7,34
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 7 29.11.2022 95,57 USD 13,64 -18,80 n/a -19,34

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)