Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu přesahujícího FTSE Gold Mines Index po odečtení poplatků po dobu tří až pětiletého období investicemi do kmenových akcií společností v odvětví těžby a zpracování zlata. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do cenných papírů společností na celém světě, které jsou zapojeny do průmyslu zlata. Bude také investovat přímo do cenných papírů souvisejících s ostatními drahými kovy a nepřímo prostřednictvím fondů do zlata a ostatních cenných kovů. Fond může držet až 40 % svých aktiv v hotovosti. Fond nebude vystaven žádným fyzickým komoditám přímo, ani nebude vstupovat do smluv vztahujících se k fyzickým komoditám. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů a opčních listů (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může používat deriváty s cílem snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 95,57 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 7
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU1223082196
Třída akcií A Akumulace USD
Měna USD
Založení třídy akcií 29. 6. 2016
Benchmark FTSE Gold Mines Index
Majetek ve fondu 58 042 547,95 USD
Výkonnost
1 měsíc 13,64%
3 měsíce 10,82%
6 měsíců -17,34%
od začátku roku -19,34%
1 rok -18,80%
3 roky -5,46%
5 let 0,00%
od založení fondu 12,23%
Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
https://www.schroders.com/cs/cz/soukromy-investor/literature/legal-documents/ Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.84%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,40

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů