Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 3 13.6.2024 2783,54 CZK -0,70 8,67 n/a 4,68
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 2 13.6.2024 98,74 EUR 0,29 8,15 13,72 3,95

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 4 13.6.2024 7889,72 CZK 2,28 24,91 81,08 14,87
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 5 13.6.2024 212,59 EUR 3,13 14,25 29,88 12,26
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 4 13.6.2024 132,05 EUR -1,87 1,33 -12,02 -3,55
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 4 13.6.2024 174,82 USD -1,71 3,58 -0,70 -2,71
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 4 13.6.2024 24,41 EUR -1,15 5,10 29,21 10,26
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 5 13.6.2024 2254,59 CZK -0,28 -20,13 n/a -5,35
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 5 13.6.2024 143,92 EUR -0,34 -21,95 n/a -6,21
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 6 13.6.2024 131,25 USD -3,40 15,58 50,25 11,05
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 4 13.6.2024 2560,24 CZK -4,04 -2,71 n/a -3,05
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 4 13.6.2024 3253,26 CZK -0,18 13,66 n/a 7,72
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 4 13.6.2024 303,62 EUR -0,25 10,91 67,12 6,75
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 4 13.6.2024 380,38 USD -0,11 13,34 88,34 7,71
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) LU0264410563 5 13.6.2024 352,02 USD 4,34 33,19 72,58 18,10
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 5 13.6.2024 38,76 EUR -12,19 -9,48 10,90 -15,42

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 13.6.2024 474,61 CZK -0,51 8,47 -16,31 -1,07
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 3 13.6.2024 3975,37 CZK 0,46 15,71 9,94 4,34
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 2 13.6.2024 3000,63 CZK 0,52 10,50 14,51 2,86
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 2 13.6.2024 99,95 EUR 0,11 7,33 n/a 1,06

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 4 13.6.2024 2267,95 CZK -1,91 3,83 n/a 6,20
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 4 13.6.2024 107,51 EUR -2,01 1,27 n/a 5,23

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)