Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 4 28.9.2023 2455,27 CZK -2,97 6,89 n/a 1,50
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 4 28.9.2023 89,43 EUR -1,79 3,80 n/a 0,47

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 5 28.9.2023 6382,42 CZK -1,30 9,79 47,17 10,63
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 6 28.9.2023 167,07 EUR -5,84 13,85 -3,03 3,37
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 6 28.9.2023 118,62 EUR -7,82 -4,03 -15,87 -7,74
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 6 28.9.2023 154,68 USD -7,66 -0,76 -4,25 -5,82
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 6 28.9.2023 21,18 EUR -4,49 5,59 17,25 0,89
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 6 28.9.2023 2164,28 CZK -11,16 -5,07 n/a -18,08
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 6 28.9.2023 140,13 EUR -11,35 -8,85 n/a -20,29
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 7 28.9.2023 98,21 USD -9,68 18,61 41,74 -5,72
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 6 28.9.2023 2505,22 CZK -6,62 20,14 n/a 2,44
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 6 28.9.2023 2623,29 CZK -6,48 20,09 n/a 7,17
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 6 28.9.2023 248,60 EUR -6,70 15,22 34,81 4,21
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 6 28.9.2023 306,86 USD -6,55 19,11 53,31 6,39
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 7 28.9.2023 40,98 EUR -3,04 5,41 31,67 9,28

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 4 28.9.2023 438,46 CZK -1,77 -3,12 -19,76 -0,24
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 4 28.9.2023 3558,88 CZK 1,15 10,81 -2,38 6,82
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 4 28.9.2023 2722,18 CZK -1,27 9,42 n/a 3,66
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 4 28.9.2023 93,24 EUR -1,08 3,66 n/a 1,66

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 7 28.9.2023 2236,59 CZK -1,36 -3,97 n/a -3,63
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 7 28.9.2023 107,69 EUR -1,60 -7,95 n/a -6,36

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)