Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 4 28.11.2023 2534,94 CZK 3,40 2,95 n/a 4,79
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 4 28.11.2023 91,81 EUR 3,38 3,05 7,34 3,14

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 5 28.11.2023 6535,26 CZK 3,91 7,25 54,75 13,28
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 6 28.11.2023 173,12 EUR 9,69 1,37 6,93 7,11
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 6 28.11.2023 123,98 EUR 9,53 -5,22 -9,33 -3,57
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 6 28.11.2023 162,36 USD 9,80 -2,42 3,10 -1,14
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 6 28.11.2023 21,54 EUR 3,17 0,21 24,35 2,58
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 6 28.11.2023 2104,41 CZK 7,87 -22,04 n/a -20,34
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 6 28.11.2023 135,78 EUR 7,72 -24,69 n/a -22,76
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 7 28.11.2023 112,27 USD 6,50 17,48 57,91 7,78
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 6 28.11.2023 2468,83 CZK 3,84 -0,51 n/a 0,95
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 6 28.11.2023 2838,02 CZK 11,46 14,97 n/a 15,94
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 6 28.11.2023 267,79 EUR 11,26 10,91 55,58 12,26
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 6 28.11.2023 331,78 USD 11,48 14,16 76,65 15,03
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 7 28.11.2023 42,14 EUR 4,56 8,97 30,34 12,38

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 4 28.11.2023 453,46 CZK 1,41 -1,35 -17,31 3,17
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 4 28.11.2023 3634,85 CZK 1,98 7,24 3,50 9,10
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 4 28.11.2023 2801,45 CZK 3,37 6,88 12,88 6,67
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 4 28.11.2023 95,64 EUR 2,12 3,30 n/a 4,29

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 7 28.11.2023 2152,23 CZK -4,19 -9,16 n/a -7,27
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 7 28.11.2023 103,15 EUR -4,39 -12,46 n/a -10,30

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)