Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 3 16.5.2024 2806,14 CZK 3,91 10,34 n/a 5,53
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 2 16.5.2024 98,55 EUR 2,66 8,39 13,41 3,75

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 4 16.5.2024 7742,92 CZK 1,35 26,65 76,17 12,74
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 5 16.5.2024 208,74 EUR 6,73 14,13 22,82 10,23
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 4 16.5.2024 134,87 EUR 7,10 6,63 -9,98 -1,50
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 4 16.5.2024 178,25 USD 7,24 9,02 1,72 -0,80
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 4 16.5.2024 24,72 EUR 7,33 13,42 36,22 11,65
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 5 16.5.2024 2306,02 CZK 10,29 -15,14 n/a -3,20
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 5 16.5.2024 147,30 EUR 10,18 -17,27 n/a -4,00
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 6 16.5.2024 136,38 USD 3,72 15,96 75,19 15,39
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 4 16.5.2024 2663,17 CZK 6,35 1,20 n/a 0,85
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 4 16.5.2024 3276,59 CZK 7,94 18,70 n/a 8,49
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 4 16.5.2024 306,05 EUR 7,83 15,59 68,96 7,60
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 4 16.5.2024 382,85 USD 7,98 18,19 90,66 8,41
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 5 16.5.2024 44,09 EUR 4,43 9,10 36,86 -3,78

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 16.5.2024 478,88 CZK -1,15 10,08 -14,79 -0,18
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 3 16.5.2024 3957,96 CZK -0,96 17,40 8,59 3,88
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 2 16.5.2024 2988,65 CZK 1,94 10,56 14,89 2,45
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 2 16.5.2024 100,05 EUR 0,95 7,80 n/a 1,16

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 4 16.5.2024 2281,97 CZK 1,18 5,96 n/a 6,85
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 4 16.5.2024 108,29 EUR 1,07 3,18 n/a 6,00

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)