Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 4 29.11.2022 2462,23 CZK 5,11 n/a n/a n/a
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 4 29.11.2022 89,10 EUR 3,47 -10,19 n/a -10,69

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 5 29.11.2022 6093,30 CZK 2,69 -9,87 n/a -10,37
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 6 29.11.2022 170,77 EUR 7,25 -24,45 n/a -26,40
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 6 29.11.2022 130,82 EUR 5,44 -27,54 n/a -30,22
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 6 29.11.2022 166,39 USD 5,89 -25,20 n/a -28,15
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 6 29.11.2022 2699,51 CZK 10,23 n/a n/a n/a
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 6 29.11.2022 180,30 EUR 9,74 -9,35 n/a -7,34
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 7 29.11.2022 95,57 USD 13,64 -18,80 n/a -19,34
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 6 29.11.2022 2481,41 CZK 9,07 n/a n/a n/a
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 6 29.11.2022 2468,40 CZK 8,55 n/a n/a n/a
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 5 29.11.2022 241,44 EUR 8,05 -17,70 n/a -19,78
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 5 29.11.2022 290,63 USD 8,48 -14,94 n/a -17,30

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 29.11.2022 459,68 CZK 1,91 -22,10 n/a -18,98
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 4 29.11.2022 3389,51 CZK 5,17 -16,17 n/a -14,85
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 3 29.11.2022 2621,05 CZK 4,71 -9,10 n/a -9,78
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 3 29.11.2022 92,58 EUR 2,73 -11,76 n/a -11,87

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 7 29.11.2022 2369,20 CZK 0,39 n/a n/a n/a
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 7 29.11.2022 117,84 EUR -0,08 n/a n/a 14,27

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)