Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 4 24.6.2022 88,75 EUR -2,27 -10,67 n/a -11,03

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 5 24.6.2022 5918,67 CZK -5,55 -6,73 n/a -12,94
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 6 24.6.2022 159,70 EUR -9,44 -19,96 n/a -31,17
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 6 24.6.2022 144,71 EUR -7,54 -17,16 n/a -22,82
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 6 24.6.2022 180,65 USD -7,27 -15,80 n/a -21,99
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 6 24.6.2022 163,81 EUR -7,28 -20,65 n/a -15,82
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 7 24.6.2022 99,54 USD -13,36 -21,45 n/a -15,98
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 5 24.6.2022 234,59 EUR -6,69 -19,07 n/a -22,06
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 5 24.6.2022 277,33 USD -6,44 -17,58 n/a -21,09

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 24.6.2022 482,09 CZK -4,40 -18,11 n/a -15,03
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 4 24.6.2022 3382,24 CZK -5,57 -16,69 n/a -15,03
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 3 24.6.2022 2564,70 CZK -4,13 -11,26 n/a -11,72
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 3 24.6.2022 93,07 EUR -3,59 -11,91 n/a -11,40

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 7 24.6.2022 127,98 EUR -9,34 n/a n/a 24,11

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)