Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 4 20.3.2023 90,18 EUR -0,35 -4,96 n/a 1,31

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 5 20.3.2023 5728,27 CZK -3,06 -11,47 n/a -0,71
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 6 20.3.2023 174,22 EUR -1,88 -10,14 n/a 7,80
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 6 20.3.2023 124,71 EUR -7,81 -29,25 n/a -3,00
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 6 20.3.2023 160,46 USD -7,64 -26,56 n/a -2,30
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 6 20.3.2023 175,59 EUR -3,83 -4,63 n/a -0,11
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 7 20.3.2023 110,77 USD 10,84 -19,13 n/a 6,34
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 5 20.3.2023 244,29 EUR -1,43 -11,32 n/a 2,41
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 5 20.3.2023 297,58 USD -1,23 -7,94 n/a 3,17

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 20.3.2023 446,49 CZK 3,16 -15,62 n/a 1,59
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 4 20.3.2023 3282,25 CZK -3,68 -12,97 n/a -1,49
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 3 20.3.2023 2662,73 CZK -0,77 -3,38 n/a 1,39
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 3 20.3.2023 92,05 EUR -0,73 -7,59 n/a 0,37

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 7 20.3.2023 105,28 EUR -3,14 -21,82 n/a -8,46

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)