Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu přesahujícího MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index po odečtení poplatků po dobu tří- až pětiletého období investicemi do kmenových akcií latinskoamerických společností.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 28.9.2023
Hodnota podílu (NAV) 40,98 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 7

Tento produkt je klasifikován jako 5 ze 7, což je třída středně vysokého rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0248181363
Třída akcií A Accumulation EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 22. 3. 2006
Benchmark MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
Majetek ve fondu 24 441 237,29 EUR
Výkonnost
1 měsíc -5,12%
3 měsíce -4,58%
6 měsíců 9,86%
od začátku roku 9,28%
1 rok 5,41%
3 roky 61,46%
5 let 31,67%
od založení fondu 531,42%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fond 16,30 -4,40 -13,10 22,80 -1,20 10,50 25,90 -22,30 -3,50 -20,80
BM 17,40 -1,40 -20,50 19,70 -1,30 8,00 36,20 -23,50 -0,50 -17,00

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.86%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,60