Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 3 14.5.2024 985,80 CZK 3,37 9,08 n/a 4,10

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 4 16.5.2024 197,33 EUR 6,71 27,06 65,87 13,68
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 4 16.5.2024 4642,11 CZK 6,76 19,58 40,20 10,59
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 6 16.5.2024 224,71 EUR 6,48 28,49 74,94 5,28
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 4 16.5.2024 2297,51 CZK 5,52 20,33 104,37 9,88
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 5 16.5.2024 2660,44 CZK 4,97 37,35 123,59 13,84
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 4 16.5.2024 1554,00 CZK 6,73 15,80 53,71 8,67
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 4 16.5.2024 27,47 EUR 5,37 14,89 35,52 10,68
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 4 16.5.2024 17,50 EUR 3,55 13,05 52,04 9,86
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 5 16.5.2024 919,70 CZK 7,20 18,00 n/a 2,99
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 4 16.5.2024 12,96 EUR 7,37 14,79 23,90 8,27
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 4 16.5.2024 14,77 USD 7,50 17,41 38,95 9,08
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 6 17.5.2024 1523,95 USD 7,00 5,04 49,99 5,16
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 6 17.5.2024 10324,97 CZK 5,05 6,09 61,85 7,34
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 6 17.5.2024 2269,53 USD 9,70 12,72 31,79 4,99
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 6 17.5.2024 8413,93 CZK 7,64 14,02 n/a 7,17
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 5 16.5.2024 208,74 EUR 6,73 14,13 22,82 10,23
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 5 16.5.2024 2306,02 CZK 10,29 -15,14 n/a -3,20
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 4 16.5.2024 2663,17 CZK 6,35 1,20 n/a 0,85

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)