Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 5 27.9.2022 856,83 CZK -4,85 -12,60 n/a -14,74

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 6 29.9.2022 1635,08 CZK -6,69 -8,45 57,90 -18,27
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 6 29.9.2022 1791,30 CZK -6,94 -16,29 n/a -23,36
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 6 29.9.2022 1086,00 CZK -6,94 -26,52 n/a -30,52
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 6 29.9.2022 22,79 EUR -5,04 -12,35 24,74 -17,76
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 6 29.9.2022 13,40 EUR -4,22 -17,49 n/a -22,77
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 6 29.9.2022 697,60 CZK -6,96 -31,41 n/a -34,06
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 6 29.9.2022 9,48 EUR -9,34 -32,98 n/a -37,65
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 6 29.9.2022 10,32 USD -8,99 -31,38 n/a -36,34
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 30.9.2022 1180,86 USD -10,39 -28,77 7,43 -33,47
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 30.9.2022 8508,87 CZK -8,67 -12,34 16,17 -19,97
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 30.9.2022 939,54 EUR -8,09 -16,12 26,84 -20,21
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 30.9.2022 1706,09 USD -8,15 -36,31 16,75 -38,11
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 30.9.2022 6713,14 CZK -6,39 -21,76 n/a -25,58
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 6 28.9.2022 146,77 EUR -8,55 -29,63 n/a -36,74

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)