Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 16.5.2022 1247,68 USD -12,18 -19,43 27,97 -29,71
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 16.5.2022 8279,96 CZK -8,85 -3,70 25,32 -22,12
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 16.5.2022 976,42 EUR -9,36 -2,53 36,64 -17,08
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 16.5.2022 1851,05 USD -13,45 -23,41 33,61 -32,85
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 16.5.2022 6708,58 CZK -10,18 -8,65 n/a -25,63

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)