Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 40 různých investičních strategií a do 22 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 3.12.2021 1708,04 USD -3,78 21,04 85,18 13,74
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 3.12.2021 10307,95 CZK -1,26 30,52 61,16 23,71
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 3.12.2021 1129,39 EUR -3,08 23,18 82,76 17,84
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 3.12.2021 2635,32 USD -6,16 14,36 128,75 9,65
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 3.12.2021 8693,26 CZK -3,73 23,15 n/a 19,07

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)