BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK

Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do akcií emitovaných po celém světě společnostmi, které se věnují inovacím technologií nebo využívají inovativní technologie, mimo jiné včetně umělé inteligence, cloud computingu nebo robotiky. Je spravován aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je MSCI World (NR). Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 20.3.2023
Hodnota podílu (NAV) 1 865,96 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do akcií emitovaných po celém světě společnostmi, které se věnují inovacím technologií nebo využívají inovativní technologie, mimo jiné včetně umělé inteligence, cloud computingu nebo robotiky. Je spravován aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je MSCI World (NR). Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU1789409619
Třída akcií Classic CZK, Capitalisation
Měna CZK
Založení třídy akcií 14. 5. 2018
Benchmark MSCI World (NR)
Majetek ve fondu 993 836 790,31 CZK
Výkonnost
1 měsíc 1,79%
3 měsíce 10,32%
6 měsíců 1,66%
od začátku roku 11,26%
1 rok -11,58%
3 roky 59,68%
5 let 0,00%
od založení fondu 86,60%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fond -28,24 26,43 39,67 38,02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
BM -15,22 24,02 9,88 34,79 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.98%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,80