Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 1.3.2024 554,09 CZK 1,02 10,73 9,87 2,08
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 1.3.2024 271,13 EUR 0,84 7,49 -2,32 1,67
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 5 1.3.2024 1240,58 EUR 2,42 14,47 46,01 5,15
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 5 1.3.2024 19542,58 CZK 2,52 17,15 56,75 5,45
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 4 1.3.2024 1863,53 EUR 1,55 11,86 24,99 2,99
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 4 1.3.2024 869,73 EUR 1,64 8,49 22,46 2,19
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 1.3.2024 11642,35 CZK 1,56 11,46 33,55 2,35

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 1.3.2024 4920,59 CZK 2,93 35,28 37,64 6,41
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 1.3.2024 1861,07 USD 4,85 4,20 8,14 0,62
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 6 1.3.2024 105,31 USD 4,43 14,45 3,96 6,37
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 6 1.3.2024 1327,08 CZK 4,25 14,85 18,49 8,81
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 1.3.2024 10959,10 CZK 4,97 20,14 n/a 8,11
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 1.3.2024 550,87 EUR 4,78 16,73 70,61 7,69
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 6 1.3.2024 1477,59 USD 5,97 3,20 43,75 1,96
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 6 1.3.2024 10026,42 CZK 5,78 3,32 54,58 4,24
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 1.3.2024 14443,69 CZK 3,75 2,74 35,78 4,51
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 6 1.3.2024 676,09 EUR 2,31 9,38 51,68 4,01
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 6 1.3.2024 17046,92 CZK 2,46 12,17 64,51 4,34
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 6 1.3.2024 23276,83 CZK 0,39 n/a n/a -1,59
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap USD (hedged i) LU2578936424 6 1.3.2024 258,59 USD -0,34 n/a n/a -0,14
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 6 1.3.2024 6150,07 EUR 1,51 8,21 34,49 2,53
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 6 15.12.2023 329,76 EUR 0,00 n/a n/a 0,00
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 6 1.3.2024 2175,90 USD 1,86 11,19 31,09 0,66
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 6 1.3.2024 8084,88 CZK 1,70 11,59 n/a 2,98
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 1.3.2024 647,44 EUR 3,05 17,70 95,97 7,77
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 1.3.2024 603,90 EUR 2,14 28,48 83,01 4,44
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 6 1.3.2024 838,74 USD 4,39 23,53 65,62 7,52

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 4 1.3.2024 450,56 EUR 0,24 8,14 12,34 1,10
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 1.3.2024 2578,59 CZK 0,14 10,95 -2,60 0,61
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 4 1.3.2024 6181,29 CZK 1,15 11,54 n/a 0,21

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 5 1.3.2024 148,94 EUR -0,03 -10,92 13,62 -2,37

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 1.3.2024 1616,99 CZK 0,59 4,30 7,81 1,36

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)