Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 17.6.2024 567,30 CZK 1,21 9,67 11,46 4,52
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 17.6.2024 276,51 EUR 1,15 7,22 -0,76 3,69
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 5 17.6.2024 1293,63 EUR 1,81 15,05 46,48 9,65
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 5 17.6.2024 20399,21 CZK 1,81 16,82 56,93 10,07
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 4 17.6.2024 1916,81 EUR 1,19 11,47 23,86 5,93
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 4 17.6.2024 896,16 EUR -0,55 9,83 19,19 5,30
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 17.6.2024 12032,46 CZK -0,12 11,93 30,20 5,78

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 17.6.2024 5060,54 CZK -2,99 29,16 39,94 9,44
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 17.6.2024 1956,23 USD -2,40 5,67 10,73 5,76
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 6 17.6.2024 111,47 USD -0,41 15,06 12,40 12,60
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 6 17.6.2024 1422,82 CZK 1,09 19,46 27,30 16,66
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 17.6.2024 11373,67 CZK 0,37 18,49 n/a 12,20
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 17.6.2024 569,67 EUR 0,33 15,90 62,98 11,36
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 6 17.6.2024 1467,18 USD -3,73 0,04 39,96 1,24
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 6 17.6.2024 10089,75 CZK -2,28 3,64 53,64 4,89
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 17.6.2024 15026,52 CZK -0,77 6,91 32,66 8,73
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 6 17.6.2024 697,32 EUR -1,24 11,26 51,00 7,28
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 6 17.6.2024 17614,05 CZK -1,22 13,21 63,44 7,81
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 6 17.6.2024 23174,96 CZK -1,28 n/a n/a -2,02
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 6 17.6.2024 6381,07 EUR -0,05 8,22 28,80 6,39
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 6 22.3.2024 8483,58 EUR 0,00 n/a n/a 4,15
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 6 17.6.2024 2236,11 USD -1,47 6,68 26,06 3,44
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 6 17.6.2024 8415,57 CZK 0,02 10,70 n/a 7,19
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap USD LU0121174428 6 17.6.2024 1990,14 USD -1,51 6,16 23,08 3,21
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 17.6.2024 683,55 EUR 3,14 17,23 93,99 13,78
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 17.6.2024 663,65 EUR 1,02 35,15 82,56 14,77
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 6 17.6.2024 856,76 USD -0,38 18,61 63,04 9,83

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 4 17.6.2024 455,16 EUR 0,49 8,69 11,93 2,14
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 17.6.2024 2540,66 CZK -0,17 5,46 -7,16 -0,87
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 4 17.6.2024 6285,81 CZK -0,34 10,42 n/a 1,90
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD LU2578936424 6 17.6.2024 261,47 USD 0,82 n/a n/a 0,97

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 5 17.6.2024 158,29 EUR -3,35 -1,32 27,32 3,76

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 17.6.2024 1631,14 CZK 0,50 6,00 8,18 2,25

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)