Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) LU0518135024 5 29.11.2022 177,90 EUR 2,93 14,95 22,40 11,69
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 29.11.2022 504,94 CZK 1,81 -9,03 -2,35 -9,47
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 29.11.2022 257,26 EUR 1,34 -13,69 -9,69 -14,01
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 29.11.2022 1080,22 EUR 0,98 -9,45 30,77 -11,13
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 29.11.2022 16478,25 CZK 1,40 -5,49 34,77 -7,24
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 29.11.2022 794,50 EUR 3,77 -14,46 9,16 -15,26
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 29.11.2022 10297,72 CZK 4,12 -10,51 15,28 -11,52
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 29.11.2022 1682,33 EUR 1,07 -12,18 14,31 -12,91

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 29.11.2022 1352,79 USD 6,08 -21,64 18,52 -23,79
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 29.11.2022 9295,76 CZK 2,33 -10,99 22,74 -12,56
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 29.11.2022 1737,28 USD 12,21 -18,48 2,94 -20,43
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 29.11.2022 88,60 USD 12,02 -22,00 -14,54 -23,72
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 29.11.2022 1128,08 CZK 8,04 -11,33 2,51 -12,42
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 29.11.2022 8780,49 CZK 7,51 -8,31 n/a -11,23
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 29.11.2022 459,08 EUR 7,04 -12,68 38,60 -15,37
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 29.11.2022 737,38 EUR 4,27 0,31 14,45 -6,53
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 29.11.2022 13893,23 CZK 1,84 -15,76 34,86 -15,94
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 29.11.2022 615,31 EUR 1,58 9,12 39,13 3,35
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 29.11.2022 14975,34 CZK 2,00 13,85 44,89 7,83
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 29.11.2022 536,16 EUR 0,68 -16,44 72,82 -17,66
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 29.11.2022 1003,85 EUR 1,54 -12,07 32,26 -14,75
NN (L) Health & Well-being X Cap (USD) LU0546849919 6 29.11.2022 182,88 USD 5,69 -19,10 14,86 -22,36
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 29.11.2022 1219,18 EUR -0,59 9,61 74,11 3,43
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 29.11.2022 3438,72 CZK 8,78 -15,68 -4,30 -17,84
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 29.11.2022 444,03 EUR 8,66 -4,18 32,96 -10,07
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 29.11.2022 1876,13 USD 4,35 -29,94 22,18 -31,94
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 29.11.2022 7042,77 CZK 0,68 -20,46 n/a -21,93
NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) LU0332192888 6 29.11.2022 5580,37 EUR 0,21 -24,23 37,27 -25,60
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 29.11.2022 683,45 USD 3,29 4,33 38,24 -2,10

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 29.11.2022 5449,78 CZK 8,11 -16,14 n/a -17,20
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 29.11.2022 407,43 EUR 4,56 -10,23 -0,17 -11,32
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 29.11.2022 2344,86 CZK 5,51 -10,56 -13,12 -8,77

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 29.11.2022 1532,29 CZK 0,94 1,64 2,22 2,31

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)