Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 28.9.2023 498,81 CZK -3,22 1,56 -2,65 1,15
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 28.9.2023 246,56 EUR -3,45 -2,39 -12,77 -1,48
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 5 28.9.2023 1095,30 EUR -2,78 5,36 26,30 4,57
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 5 28.9.2023 17130,33 CZK -2,58 8,94 34,49 6,85
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 4 28.9.2023 1675,98 EUR -2,88 2,81 11,33 2,72
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 4 28.9.2023 789,39 EUR -2,64 5,71 9,21 1,86
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 28.9.2023 10477,10 CZK -2,53 8,95 18,66 4,21

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 28.9.2023 3899,48 CZK -4,54 32,16 6,76 13,99
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 28.9.2023 1716,07 USD -4,62 7,89 12,28 -1,29
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 6 28.9.2023 90,72 USD -3,96 10,51 -9,20 2,22
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 6 28.9.2023 1161,71 CZK -0,43 6,01 7,31 5,58
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 28.9.2023 9156,80 CZK -3,07 17,99 n/a 8,59
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 28.9.2023 465,00 EUR -3,28 13,58 39,01 5,88
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 6 28.9.2023 1277,21 USD -7,59 8,16 13,61 -4,10
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 6 28.9.2023 8825,05 CZK -4,23 3,72 22,40 -0,98
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 28.9.2023 12653,64 CZK -4,27 -3,37 17,53 -5,62
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 6 28.9.2023 623,00 EUR -0,15 11,27 36,63 5,29
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 6 28.9.2023 15577,67 CZK 0,05 15,28 46,92 7,78
Goldman Sachs Global Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) LU0546912469 5 28.9.2023 695,57 EUR -4,60 2,82 11,50 -3,01
Goldman Sachs Global Health & Well-Being Equity X Cap (EUR) LU0121202492 6 20.6.2023 954,92 EUR 0,00 1,64 10,37 -3,93
Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity - X Cap USD LU0546849919 6 20.6.2023 183,27 USD 0,00 13,19 3,67 -1,80
Goldman Sachs Global Health Care Equity - P Cap EUR LU0341736568 6 28.9.2023 1195,35 EUR 0,08 3,21 46,16 1,08
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 6 28.9.2023 5433,66 EUR -3,90 1,20 15,04 2,33
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 6 28.9.2023 1870,18 USD -7,08 9,62 7,17 1,62
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 6 28.9.2023 7069,76 CZK -3,65 5,31 n/a 5,10
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 28.9.2023 556,97 EUR -2,85 9,76 65,75 8,08
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 28.9.2023 511,76 EUR -0,19 30,85 47,40 16,03
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 6 28.9.2023 713,49 USD -3,28 18,59 36,17 6,01

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 4 28.9.2023 421,77 EUR 0,22 10,03 4,14 4,75
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 28.9.2023 2399,49 CZK -1,43 6,07 -8,11 3,61
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 4 28.9.2023 5622,24 CZK -2,94 12,85 n/a 1,86

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 5 28.9.2023 161,90 EUR -0,25 -5,96 14,47 -7,00

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 28.9.2023 1561,13 CZK 0,23 3,14 4,24 1,63

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)