Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 5 20.3.2023 158,44 EUR -3,48 -20,12 7,43 -8,99
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 20.3.2023 505,10 CZK 0,64 -5,57 -0,17 2,43
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 20.3.2023 254,09 EUR 0,40 -10,48 -9,18 1,53
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 5 20.3.2023 1058,41 EUR -2,17 -8,83 31,79 1,05
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 5 20.3.2023 16308,57 CZK -2,04 -4,65 38,07 1,72
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 4 20.3.2023 1654,48 EUR -0,98 -9,89 14,70 1,40
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 4 20.3.2023 797,28 EUR -1,04 -7,26 12,19 2,88
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 20.3.2023 10411,10 CZK -0,93 -3,24 19,86 3,56

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 20.3.2023 3409,22 CZK -4,61 -10,24 -5,79 -0,34
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 20.3.2023 1714,12 USD -3,35 -15,52 -6,26 -1,41
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 6 20.3.2023 89,44 USD -2,18 -16,13 -17,11 0,78
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 6 20.3.2023 1111,84 CZK -2,83 -9,64 0,75 1,05
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 20.3.2023 8829,05 CZK -3,26 -1,78 n/a 4,70
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 20.3.2023 456,04 EUR -3,45 -6,71 43,03 3,84
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 6 20.3.2023 1362,14 USD -3,39 -10,91 19,38 2,28
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 6 20.3.2023 9137,11 CZK -4,07 -4,17 22,58 2,53
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 20.3.2023 13374,51 CZK -3,04 -9,42 31,48 -0,24
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 6 20.3.2023 593,42 EUR -4,02 -1,86 42,94 0,29
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 6 20.3.2023 14601,46 CZK -3,88 2,88 51,29 1,02
Goldman Sachs Global Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) LU0546912469 5 20.3.2023 717,48 EUR -0,86 -3,80 19,51 0,05
Goldman Sachs Global Health & Well-Being Equity X Cap (EUR) LU0121202492 6 20.3.2023 947,39 EUR -3,18 -11,46 21,19 -4,69
Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity - X Cap USD LU0546849919 6 20.3.2023 178,81 USD -2,33 -13,81 5,62 -4,18
Goldman Sachs Global Health Care Equity - P Cap EUR LU0341736568 6 20.3.2023 1105,33 EUR -3,44 -3,32 67,39 -6,53
Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity - X Cap (EUR) LU0332192888 6 20.3.2023 5481,14 EUR -2,31 -15,01 33,87 3,23
Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity P Cap (USD) LU0119200128 6 20.3.2023 1909,85 USD -1,41 -16,95 19,45 3,77
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 20.3.2023 533,32 EUR -1,70 -9,61 79,22 3,49
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 20.3.2023 444,35 EUR -3,87 -5,11 28,29 0,75
Goldman Sachs Smart Connectivity Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 6 20.3.2023 6996,82 CZK -2,12 -10,62 n/a 4,01
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 6 20.3.2023 660,86 USD -2,22 -5,93 36,74 -1,81

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 4 20.3.2023 408,06 EUR -2,02 -7,10 0,97 1,34
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 20.3.2023 2411,09 CZK 2,94 -1,07 -9,38 4,11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 4 20.3.2023 5515,12 CZK -0,39 -5,89 n/a -0,08

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 20.3.2023 1565,46 CZK 1,07 4,44 4,55 1,91

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)