Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 40 různých investičních strategií a do 22 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 3.12.2021 556,11 CZK -0,03 5,64 7,80 5,23
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 3.12.2021 17354,11 CZK -1,44 18,97 46,92 17,48
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 3.12.2021 11468,06 CZK -2,15 11,26 34,24 9,11
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) LU2374116338 4 3.12.2021 6451,90 CZK n/a n/a n/a n/a

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 3.12.2021 10307,95 CZK -1,26 30,52 61,16 23,71
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 3.12.2021 255,55 CZK -6,66 26,78 2,90 21,81
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 3.12.2021 1282,13 CZK -0,67 3,35 26,47 0,48
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 3.12.2021 4329,99 CZK -6,16 21,51 -30,20 28,32
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 3.12.2021 17410,32 CZK -4,21 24,46 43,93 22,93
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 3.12.2021 29883,14 CZK -3,20 16,34 27,36 13,29
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 3.12.2021 9493,35 CZK -4,05 24,73 n/a 19,99
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 3.12.2021 16124,77 CZK -2,52 22,24 80,18 16,03
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 3.12.2021 13294,24 CZK -2,67 19,80 32,29 20,01
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 3.12.2021 29518,38 CZK -2,37 35,78 n/a 31,42
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) LU2374236318 6 3.12.2021 6061,28 CZK n/a n/a n/a n/a
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Health Care P Cap (CZK) LU2251371881 6 3.12.2021 7540,10 CZK -5,20 n/a n/a 6,05
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 3.12.2021 4105,01 CZK -5,81 20,49 38,58 19,98
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 3.12.2021 13655,63 CZK -3,99 16,42 28,25 15,92
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 3.12.2021 8693,26 CZK -3,73 23,15 n/a 19,07
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 3.12.2021 24648,87 CZK -3,67 20,40 73,30 18,18

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 3.12.2021 6572,13 CZK -2,07 -3,04 n/a -3,98
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 4 3.12.2021 5254,36 CZK -0,59 0,80 7,57 0,10
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 3.12.2021 2620,27 CZK 0,81 -7,87 -8,43 -7,92

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 3.12.2021 1506,36 CZK 0,25 -2,46 -0,95 -2,44

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)