Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 16.5.2022 514,92 CZK -2,69 -3,38 -0,53 -7,68
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 16.5.2022 16263,63 CZK -4,62 2,99 34,61 -8,45
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 16.5.2022 10154,65 CZK -3,98 -6,87 12,01 -12,75
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) LU2374116338 3 16.5.2022 5896,09 CZK -2,39 n/a n/a -8,37

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 16.5.2022 8279,96 CZK -8,85 -3,70 25,32 -22,12
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 16.5.2022 350,51 CZK -1,13 41,36 50,29 32,63
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 16.5.2022 1168,50 CZK -6,06 -11,11 6,59 -9,28
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 16.5.2022 6012,27 CZK 1,30 40,01 4,90 37,34
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 16.5.2022 16961,64 CZK -4,07 3,86 23,38 -7,13
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 16.5.2022 26121,35 CZK -8,89 -5,25 -0,52 -14,18
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 16.5.2022 8262,74 CZK -7,05 -4,73 n/a -16,46
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 16.5.2022 12902,16 CZK -10,25 -7,78 29,01 -21,94
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 16.5.2022 14367,73 CZK -0,05 17,15 39,20 3,45
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 16.5.2022 25067,10 CZK -8,38 3,59 n/a -17,49
NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) LU2374236318 6 16.5.2022 4063,69 CZK -8,47 n/a n/a -30,51
NN (L) Health Care P Cap (CZK) LU2251371881 6 16.5.2022 7316,69 CZK -7,20 -3,09 n/a -9,85
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 16.5.2022 3465,33 CZK -9,24 -6,84 -1,35 -17,20
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 16.5.2022 14065,44 CZK -1,53 3,90 27,19 0,80
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 16.5.2022 6708,58 CZK -10,18 -8,65 n/a -25,63
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 16.5.2022 21782,14 CZK -7,33 -4,15 45,12 -15,76

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 16.5.2022 5541,84 CZK -4,89 -17,57 n/a -15,80
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 3 16.5.2022 4731,83 CZK -2,95 -9,50 -4,38 -10,17
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 16.5.2022 2295,59 CZK -3,95 -16,12 -18,69 -10,68

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 16.5.2022 1488,77 CZK -0,27 -2,39 -1,36 -0,60

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)