BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028

Fond BNP Paribas Flexi I Obliselect Euro 2028 bude možné upsat do 3/11/2023. Fond po ukončení upisovacího období zainvestuje do diverzifikovaného portfolia cca 70 korporátních dluhopisů v EUR. Minimálně 70% portfolia bude zainvestovaných v dluhopisech s kreditním ratingem investičního stupně a maximálně 30% v dluhopisech s ratingem BB nebo B (high yield).  Dluhopisy v portfoliu jsou vybrané tak, aby jejich splatnost se blížila splatnosti samotného fondu (30.6.2028) a aby u nich byl předpoklad, že mohou být držené do splatnosti. Správcovský tým ale portfolio průběžně monitoruje a má možnost vyměnit dluhopis, který již nesplňuje požadované charakteristiky za vhodnější. Fond má také možnost navýšit očekávaný výnos prostřednictvím prodeje swapu úvěrového selhání (credit default swap) vybraných dluhopisů s minimálním ratingem BBB- v nominálním objemu, který nepřevýší 50% AUM fondu. Modelové portfolio fondu má vysoký ESG rating a je zařazeno do kategorie SFDR 8. Minimálně 20% portfolia musí být kvalifikováno jako zelené nebo sociální dluhopisy a 41 % modelového portfolia je zařazeno do prvního nebo druhého decilu v rámci svého sektoru. Dne 29/8/23 byl čistý očekávaný výnos po započtení všech průběžných nákladů 4 % p.a. v EUR a očekávané navýšení výnosu pro CZK měnově zajištěnou třídu dosahuje 1,1 % p.a. Během upisovacího období se bude očekávaný výnos vyhlašovat podle aktuálních tržních podmínek.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 5.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 1 068,66 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 2

Kategorie rizika je odůvodněna investováním do dluhopisových nástrojů se střednědobou zbytkovou durací a možností investování do spekulativních cenných papírů. Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik: Úvěrové riziko: riziko poklesu úvěruschopnosti emitenta nebo jeho platební neschopnosti, které by mohlo vést ke snížení hodnoty finančních nástrojů, se kterými je spojen. Riziko likvidity: Toto riziko vyplývá z problému prodat cenný papír za jeho skutečnou hodnotu a v přiměřené lhůtě v důsledku nedostatku zájemců o koupi. Provozní riziko: V případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím (zpoždění plateb, doručení atd.).

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU2655960701
Třída akcií Classic H CZK Capitalisation
Měna CZK
Založení třídy akcií 24. 8. 2023
Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate (EUR) + 25 % ICE BofAML European Currency Non-Fin High Yield BB-B Constrained (zajištěný v EUR)“(dále „složený index“)
Majetek ve fondu 11 560 899,10 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 5 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 2
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 2
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 0,59%
3 měsíce 1,86%
6 měsíců 3,89%
od začátku roku 3,34%
1 rok 0,00%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu 6,87%

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.87%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
8,70