Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 5 16.3.2023 892,73 CZK -0,71 -5,96 n/a 1,13

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 5 20.3.2023 53,57 EUR -0,28 -2,95 -28,38 0,39
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 17.3.2023 107,02 EUR 0,04 -1,41 -3,05 0,71
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 3 20.3.2023 10598,54 CZK -0,36 -3,76 0,74 1,76
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 17.3.2023 142,91 EUR 1,10 -8,13 0,80 2,45
BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK LU2027600233 4 17.3.2023 10846,27 CZK -1,26 3,36 n/a 4,14
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 4 20.3.2023 3649,15 CZK -2,35 -6,27 11528,90 0,79
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 2 17.3.2023 105,83 CZK -0,96 5,52 n/a 0,72
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 4 20.3.2023 10791,04 CZK -0,05 -1,96 6,69 1,85

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 6 20.3.2023 1822,84 CZK -3,97 0,22 78,83 5,19
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 6 20.3.2023 1865,96 CZK 1,79 -11,58 n/a 11,26
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 6 20.3.2023 438,16 CZK -12,53 -43,67 n/a -15,39
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 7 20.3.2023 640,28 EUR -15,95 -35,15 22,88 -10,35
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 15.3.2023 868,21 CZK -5,48 -16,26 n/a 3,54
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 6 20.3.2023 1018,02 CZK -4,30 n/a n/a -2,37
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 6 20.3.2023 1460,69 EUR -3,01 -2,41 68,57 -4,64
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 6 20.3.2023 839,36 CZK -7,09 n/a n/a -3,45
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 6 20.3.2023 426,35 EUR -7,31 -25,92 27,49 -4,30
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 5 20.3.2023 15840,07 CZK -1,88 -12,36 32,06 -0,33
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 5 20.3.2023 1137,40 CZK -2,14 -6,59 n/a 1,56

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 6 17.3.2023 5842,16 CZK -2,27 -13,45 n/a -10,09

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 17.3.2023 11246,56 CZK 0,26 4,58 n/a 0,89

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)