BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK

Fond je řízen aktivně, sleduje index a snaží se překonat svůj srovnávací index, Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return Index (hedged to CZK), prostřednictvím expozice komoditním indexům. Tyto indexy představují aktivní alokaci do samostatných komodit pomocí kvantitativních strategií. Fond alokuje své expozice mezi takové různé indexy dynamickým způsobem podle modelu. Z hlediska aktiv bude fond investovat především do dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu a uzavírá TRS, aby získal angažovanost vůči výše uvedeným komoditním indexům. Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Cílem této třídy akcií je zajištění svého rizika směnného kurzu vůči měně portfolia fondu. Riziko směnného kurzu ovšem není možno zcela neutralizovat, protože techniky zajišťování jsou založené na ČHA fondu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 26.9.2023
Hodnota podílu (NAV) 6 164,66 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Tento produkt byl zařazen do třídy 4 ze 7, což je třída středního rizika. Kategorie rizika je odůvodněna investováním na komoditních trzích, na kterých může dojít ke značnému a náhlému kolísání cen. To znamená, že podkladová aktiva se mohou vyvíjet výrazně odlišným způsobem než tradiční trhy s cennými papíry (akciové trhy, dluhopisové trhy atd.). Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta vém ukazateli rizik: Riziko selhání protistrany, Úvěrové riziko, Riziko derivátů, Riziko provozu a úschovy. Měnové riziko - pokud se měna vašeho účtu liší od tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není va výše uvedeném ukazateli zohledněno. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Fondy alternativní
Číslo ISIN LU1931956954
Třída akcií Classic H CZK, Capitalisation
Měna CZK
Založení třídy akcií 15. 11. 2019
Benchmark Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock Capped (Hedged in CZK) TR
Majetek ve fondu 111 160 361,86 CZK
Výkonnost
1 měsíc 0,11%
3 měsíce 7,42%
6 měsíců 2,76%
od začátku roku -5,13%
1 rok -1,28%
3 roky 52,44%
5 let 0,00%
od založení fondu 35,13%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fond 21,43 25,58 -7,75 5,22 -15,37 4,40 13,50 -27,60 -20,30 -11,80
BM 22,84 27,47 -9,46 10,92 -10,21 4,30 18,30 -26,90 -17,70 -9,60

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.97%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,70