Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 40 různých investičních strategií a do 22 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 3.12.2021 1426,73 EUR -2,69 34,46 33,35 32,96
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 3.12.2021 72,03 EUR -8,27 19,37 44,61 15,64
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 3.12.2021 81,39 EUR -4,35 24,45 48,36 22,83
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 3.12.2021 521,22 EUR -4,22 23,97 78,56 19,23
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 3.12.2021 570,00 EUR -2,84 19,65 35,55 19,75
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 3.12.2021 1586,40 EUR -0,67 25,59 18,47 25,14
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 3.12.2021 632,90 EUR -2,51 35,47 124,73 31,04
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 3.12.2021 1129,39 EUR -3,08 23,18 82,76 17,84
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 3.12.2021 472,62 EUR -5,90 27,57 73,55 26,26

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 3.12.2021 582,15 EUR -0,32 -2,03 5,75 -2,06
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 3.12.2021 169,29 EUR 0,18 -1,65 -3,63 -1,54
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 3.12.2021 285,71 EUR -0,73 0,36 8,03 -0,38
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 3.12.2021 575,39 EUR -1,07 2,49 15,12 1,78
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 3.12.2021 56,62 EUR -2,43 -5,30 4,02 -5,33

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)