Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) LU0518135024 5 31.1.2023 172,44 EUR -0,95 -1,45 14,68 -0,95
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 31.1.2023 257,21 EUR 2,49 -11,98 -9,62 2,77
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 31.1.2023 1085,85 EUR 3,72 -7,15 31,00 3,67
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 31.1.2023 806,64 EUR 3,52 -9,48 10,88 4,09
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 31.1.2023 1683,17 EUR 3,05 -10,07 14,31 3,16
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 4 31.1.2023 91,67 EUR 2,99 -6,76 n/a 2,98

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 5 31.1.2023 55,78 EUR 4,54 -14,12 -26,66 4,54
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 30.1.2023 106,86 EUR 0,56 -2,77 -3,85 0,56
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 30.1.2023 141,84 EUR 0,45 -7,66 0,98 1,68
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 3 31.1.2023 11,92 EUR 0,85 -6,14 1,53 1,10
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 31.1.2023 10,60 EUR 2,42 -10,09 -6,85 2,81
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 31.1.2023 465,89 EUR 2,38 -17,32 -14,94 2,72
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 31.1.2023 148,84 EUR 0,78 -10,30 -12,84 1,16
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 31.1.2023 418,34 EUR 3,90 -8,00 2,53 3,90
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 31.1.2023 249,29 EUR 3,33 -11,06 -10,16 3,33
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 31.1.2023 517,94 EUR 3,57 -9,17 -1,89 3,05
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 3 31.1.2023 93,40 EUR 1,64 -9,72 n/a 1,84

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 7 31.1.2023 835,54 EUR 16,99 -5,35 55,12 16,99
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 6 31.1.2023 1507,41 EUR -1,59 7,21 71,07 -1,59
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 6 30.1.2023 459,62 EUR 1,99 -25,36 30,29 3,16
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 6 31.1.2023 18,01 EUR 10,97 -12,27 -10,53 12,00
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 6 31.1.2023 23,61 EUR 4,33 -8,95 25,19 5,73
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 6 31.1.2023 8,49 EUR 6,84 -13,02 n/a 8,33
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 6 31.1.2023 14,46 EUR 7,67 -9,96 n/a 9,21
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 6 31.1.2023 11,41 EUR 8,25 -17,56 n/a 8,87
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 31.1.2023 1408,44 EUR 5,94 -5,14 19,44 5,94
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 -99,21 -99,11 0,00
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 31.1.2023 80,85 EUR 5,60 -5,56 26,33 6,87
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 31.1.2023 465,62 EUR 5,27 -7,07 39,12 6,02
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 31.1.2023 720,51 EUR 0,47 -6,33 13,30 0,47
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 31.1.2023 612,90 EUR 3,58 1,50 40,90 3,58
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 31.1.2023 1369,93 EUR 6,72 -13,89 11,69 6,72
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 31.1.2023 541,48 EUR 5,08 -10,07 74,43 5,08
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 31.1.2023 989,91 EUR -0,41 -7,79 25,60 -0,41
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 31.1.2023 1140,79 EUR -3,54 3,76 63,37 -3,54
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 31.1.2023 465,34 EUR 5,51 -7,94 31,96 5,51
NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) LU0332192888 6 31.1.2023 5581,43 EUR 5,12 -14,34 39,09 5,12
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 6 31.1.2023 171,05 EUR 5,72 -16,22 n/a 5,84
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 6 31.1.2023 138,25 EUR 7,53 -21,28 n/a 7,53
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 6 31.1.2023 189,37 EUR 7,04 4,71 n/a 7,72
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 5 31.1.2023 252,17 EUR 5,71 -12,32 n/a 5,71

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 7 31.1.2023 112,95 EUR -2,23 0,50 n/a -1,79

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)