Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 16.5.2022 1353,91 EUR -4,87 3,89 23,36 -7,13
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 1.3.2022 36,31 EUR 0,00 -44,84 -32,30 -49,27
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 16.5.2022 78,41 EUR -4,30 2,54 24,07 -8,17
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 16.5.2022 446,45 EUR -7,36 -6,69 33,46 -17,70
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 16.5.2022 608,84 EUR -0,36 15,44 39,07 2,27
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 16.5.2022 1527,90 EUR -8,30 9,86 11,66 -7,73
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 16.5.2022 530,96 EUR -8,55 2,02 75,24 -18,46
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 16.5.2022 976,42 EUR -9,36 -2,53 36,64 -17,08
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 16.5.2022 437,13 EUR -7,56 1,50 33,47 -11,47

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 16.5.2022 512,60 EUR -1,45 -11,37 -6,32 -10,67
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 16.5.2022 159,51 EUR -0,31 -5,92 -8,11 -4,96
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 3 16.5.2022 252,98 EUR -3,27 -11,36 -6,73 -11,59
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 16.5.2022 518,85 EUR -4,52 -9,96 -0,42 -10,90

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)