Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR

Fond poskytuje diverzifikovanou expozici vůči atraktivním dlouhodobým investičním tématům, která identifikují specializované výzkumné týmy společnosti Fidelity. Jsme přesvědčeni, že silné strukturní makroekonomické trendy (témata) vedou ke změnám ekonomické rovnováhy, z čehož některé společnosti profitují, zatímco jiné prodělají. Fond má za cíl dosáhnout dlouhodobého růstu kapitálu z portfolia primárně složeného z akciových cenných papírů společností, které mohou profitovat ze strukturních nebo sekulárních změn ekonomických a společenských faktorů. Mohou zahrnovat témata, jako jsou přelomové technologie, demografický vývoj a změna klimatu. Cílem fondu je generovat několik vrstev přidané hodnoty prostřednictvím ukazatele alfa plynoucího z výběru akcií, tematického ukazatele beta, dynamické alokace a řízení rizik. Každý z těchto zdrojů hodnoty je generován globálními týmy investičního výzkumu společnosti Fidelity, které identifikují vhodné tematické expozice v čase a spojují je do jednoho portfolia.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 20.3.2023
Hodnota podílu (NAV) 23,05 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Fond poskytuje diverzifikovanou expozici vůči atraktivním dlouhodobým investičním tématům, která identifikují specializované výzkumné týmy společnosti Fidelity. Jsme přesvědčeni, že silné strukturní makroekonomické trendy (témata) vedou ke změnám ekonomické rovnováhy, z čehož některé společnosti profitují, zatímco jiné prodělají. Fond má za cíl dosáhnout dlouhodobého růstu kapitálu z portfolia primárně složeného z akciových cenných papírů společností, které mohou profitovat ze strukturních nebo sekulárních změn ekonomických a společenských faktorů. Mohou zahrnovat témata, jako jsou přelomové technologie, demografický vývoj a změna klimatu. Cílem fondu je generovat několik vrstev přidané hodnoty prostřednictvím ukazatele alfa plynoucího z výběru akcií, tematického ukazatele beta, dynamické alokace a řízení rizik. Každý z těchto zdrojů hodnoty je generován globálními týmy investičního výzkumu společnosti Fidelity, které identifikují vhodné tematické expozice v čase a spojují je do jednoho portfolia.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0251129895
Třída akcií A-ACC-EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 3. 7. 2006
Benchmark MSCI ACWI Index (Net)
Majetek ve fondu 225 698 396,66 EUR
Výkonnost
1 měsíc -2,87%
3 měsíce 2,44%
6 měsíců -0,99%
od začátku roku 3,22%
1 rok -10,07%
3 roky 40,46%
5 let 26,44%
od založení fondu 130,50%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fond -19,40 24,70 1,20 24,60 -6,70 4,60 7,80 10,60 20,80 22,60
BM -13,00 27,60 6,30 30,00 -4,10 7,50 10,70 10,40 19,50 21,20

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.9%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,00