Allianz Thematica AT EUR

Fond investuje především na globálních akciových trzích a usiluje o vytvoření diverzifikovaného portfolia se zaměřením na výběr témat, sektorů a akciových titulů. Fond se angažuje zejména u společností s vysokým podílem emisí oxidu uhličitého, s cílem propagovat uvědomělý přístup ke klimatu. Expozice vůči rozvíjejícím se trhům je omezena na 50 %, přičemž objem konvertibilních dluhopisů nesmí překročit 15 % aktiv fondu. Investičním cílem je dosáhnout dlouhodobého kapitálového růstu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 28.9.2023
Hodnota podílu (NAV) 145,02 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Vysoká volatilita akcií, možné ztráty. Volatilita hodnoty podílů se může prudce zvýšit. Nedostatečná výkonnost investic zaměřených na téma a sektor je možná. Možnost ztrát při změně kurzu vůči měně investora. Omezená účast na výnosovém potenciálu jednotlivých cenných papírů. Úspěch bezpečnostní analýzy jednotlivých titulů a aktivního managementu není zaručen. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU1981791327
Třída akcií AT EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 2. 5. 2019
Benchmark MSCI AC World Total Return (Net)
Majetek ve fondu 3 968 571 390,31 EUR
Výkonnost
1 měsíc -2,90%
3 měsíce -4,00%
6 měsíců 1,05%
od začátku roku 5,19%
1 rok 7,64%
3 roky 17,16%
5 let 0,00%
od založení fondu 44,66%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fond -16,22 19,44 28,79 25,86 1,10 n/a n/a n/a n/a n/a
BM -13,01 27,54 6,65 28,93 -4,85 n/a n/a n/a n/a n/a

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://regulatory.allianzgi.com/ESG Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.95%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,50