BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029

Fond BNP Paribas Flexi I Obliselect Euro 2029 bude možné upsat do 5/1/2024. Fond po ukončení upisovacího období zainvestuje do diverzifikovaného portfolia cca 70 korporátních dluhopisů v EUR. Minimálně 70% portfolia bude zainvestovaných v dluhopisech s kreditním ratingem investičního stupně a maximálně 30% v dluhopisech s ratingem BB nebo B (high yield).  Dluhopisy v portfoliu jsou vybrané tak, aby jejich splatnost se blížila splatnosti samotného fondu (30.3.2029) a aby u nich byl předpoklad, že mohou být držené do splatnosti. Správcovský tým ale portfolio průběžně monitoruje a má možnost vyměnit dluhopis, který již nesplňuje požadované charakteristiky za vhodnější. Fond má také možnost navýšit očekávaný výnos prostřednictvím prodeje swapu úvěrového selhání (credit default swap) vybraných dluhopisů s minimálním ratingem BBB- v nominálním objemu, který nepřevýší 50% AUM fondu. Modelové portfolio fondu má vysoký ESG rating a je zařazeno do kategorie SFDR 8. Minimálně 20% portfolia musí být kvalifikováno jako zelené nebo sociální dluhopisy a 41 % modelového portfolia je zařazeno do prvního nebo druhého decilu v rámci svého sektoru.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 12.11.2023
Hodnota podílu (NAV) 100,00 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 2

Kategorie rizika je odůvodněna investováním do dluhopisových nástrojů se střednědobou zbytkovou durací a možností investování do spekulativních cenných papírů. Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik: Úvěrové riziko: riziko poklesu úvěruschopnosti emitenta nebo jeho platební neschopnosti, které by mohlo vést ke snížení hodnoty finančních nástrojů, se kterými je spojen. Riziko likvidity: Toto riziko vyplývá z problému prodat cenný papír za jeho skutečnou hodnotu a v přiměřené lhůtě v důsledku nedostatku zájemců o koupi. Provozní riziko: V případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím (zpoždění plateb, doručení atd.).

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU2608790221
Třída akcií Classic, Capitalisation
Měna EUR
Založení třídy akcií 16. 10. 2023
Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate (EUR) + 25 % ICE BofAML European Currency Non-Fin High Yield BB-B Constrained (zajištěný v EUR)“(dále „složený index“)
Majetek ve fondu 0,00 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 5 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 2
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 2
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 0,00%
3 měsíce 0,00%
6 měsíců 0,00%
od začátku roku 0,00%
1 rok 0,00%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu 0,00%

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.87%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
8,65