Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR)

Fond se zaměřuje na čínské společnosti s vysokou tržní kapitalizací, které jsou kótovány jako akcie typu A na burzách v Šanghaji nebo Šen-čenu. Maximálně 20 % aktiv fondu může být investováno do akcií na jiných akciových trzích ČLR, než jsou čínské akcie typu A (např. čínské akcie typu B). Maximálně 10 % aktiv fondu může být investováno do akcií mimo akciové trhy ČLR (např. China H-Shares). Investičním cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového růstu. Vedení fondu zohledňuje aspekty udržitelnosti. Více informací o investiční strategii, přípustných třídách aktiv a přístupu k udržitelnosti naleznete v prodejním prospektu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 15.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 47,71 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Vysoká volatilita akcií, možné ztráty. Volatilita cen podílových jednotek fondu může být silně zvýšená. Možná nedostatečná výkonnost domácího čínského akciového trhu. Investice do rozvíjejících se ekonomik s vysokým rizikem volatility a ztrát. Možné měnové ztráty vůči měně investora. Omezená účast na výnosovém potenciálu jednotlivých cenných papírů. Úspěch analýzy a aktivního řízení jednotlivých cenných papírů není zaručen. Přístup založený na udržitelnosti zužuje okruh investic. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU2289578952
Třída akcií AT (H2-EUR)
Měna EUR
Založení třídy akcií 5. 3. 2021
Benchmark MSCI CHINA A EUR HEDGED TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Majetek ve fondu 186 689 662,96 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 8 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 5
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 3
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc -0,17%
3 měsíce 0,48%
6 měsíců 6,76%
od začátku roku -0,17%
1 rok -14,99%
3 roky -55,17%
5 let 0,00%
od založení fondu -49,49%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond -23,63 -37,67 0,40 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
BM -10,26 -21,39 -2,55 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 17.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://regulatory.allianzgi.com/ESG Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.3%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
23,00