Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu přesahujícího hodnotu FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD) po odečtení poplatků za dobu tří až pětiletého období investicemi do akcií společností působících v oblasti nemovitostí na celém světě, které splňují kritéria udržitelnosti určená investičním správcem. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně 75 % svých aktiv do udržitelných investic, což jsou investice, které přispívají k vývoji environmentálně odolnějších a inovativnějších měst a infrastruktur. Fond investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do cenných papírů realitních společností na celém světě se zaměřením na společnosti, které investují ve velkých městech, o kterých je správce přesvědčen, že budou vykazovat trvalý ekonomický růst, za podpory faktorů, jako je silná infrastruktura a podpůrné plánovací režimy. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a nástrojů peněžního trhu a může také držet hotovost (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může používat deriváty s cílem snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 13.6.2024
Hodnota podílu (NAV) 132,05 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4

Tento produkt je klasifikován jako 4 ze 7, což je třída středního rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0224509132
Třída akcií A Akumulace EUR hedged
Měna EUR
Založení třídy akcií 31. 10. 2005
Benchmark FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
Majetek ve fondu 42 408 519,79 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 3 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 4
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc -1,87%
3 měsíce -0,49%
6 měsíců -3,03%
od začátku roku -3,55%
1 rok 1,33%
3 roky -24,30%
5 let -12,02%
od založení fondu -6,86%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 0,07 -31,40 22,10 -4,00 25,40 -12,30 10,90 -2,70 -1,30 11,20
BM 9,70 -25,10 12,80 4,20 4,90 5,60 5,20 4,20 3,20 4,80

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 9:
https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.85%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,54