Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)

Fond investuje minimálně 70 % aktiv do akcií mezinárodních společností, které mají alespoň některé operace nebo vztahy v oblasti „umělé inteligence“ (inteligence vykazovaná stroji). Jeho investičním cílem je dosažení dlouhodobého růstu kapitálu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 15.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 235,18 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Vysoká volatilita akcií, možné ztráty. Volatilita hodnoty podílů se může prudce zvýšit. Srovnatelně nižší výkonnost investičního tématu je možná. Potenciál kurzových ztrát. Omezená účast na výnosovém potenciálu jednotlivých cenných papírů. Úspěch analýzy jednotlivých cenných papírů a aktivního managementu není zaručen. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU1548497772
Třída akcií AT (H2-EUR)
Měna EUR
Založení třídy akcií 31. 3. 2017
Benchmark 50% MSCI AC WORLD EUR HEDGED TOTAL RETURN (NET), 50% MSCI WORLD/INFORMATION TECH HEDGED INTO EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Majetek ve fondu 7 327 229 793,68 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 8 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 6
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 3
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 2,61%
3 měsíce 9,56%
6 měsíců 13,02%
od začátku roku 10,18%
1 rok 12,89%
3 roky -15,84%
5 let 74,01%
od založení fondu 77,16%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 45,61 -47,84 6,69 96,35 25,09 -7,97 n/a n/a n/a n/a
BM 34,03 -25,25 25,06 25,41 33,19 -7,29 n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 17.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://regulatory.allianzgi.com/ESG Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.1%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
21,00