Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 3 13.6.2024 3887,32 CZK 0,66 8,70 25,11 2,58
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 3 13.6.2024 4438,06 CZK 0,21 15,71 50,67 8,33

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 4 13.6.2024 199,13 EUR 1,25 22,33 66,93 14,72
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 5 13.6.2024 26,57 USD 3,11 26,17 88,86 16,85
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 5 13.6.2024 47,62 EUR -3,70 -17,67 n/a -0,36
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 5 13.6.2024 6252,34 CZK 3,23 15,54 81,73 11,26
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 4 13.6.2024 4583,55 CZK -1,21 17,40 38,53 9,19
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 6 13.6.2024 6967,73 CZK 2,83 16,97 103,28 8,89
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 6 13.6.2024 230,25 EUR 2,75 13,86 82,85 7,87
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 4 13.6.2024 4835,63 CZK -1,85 5,54 n/a 3,74
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 4 13.6.2024 162,57 EUR -1,46 6,67 64,95 6,11

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 2 13.6.2024 3406,61 CZK 0,26 8,20 13,57 2,35

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)