Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 3 16.5.2024 3885,47 CZK 2,02 9,00 25,50 2,53
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 3 16.5.2024 4432,72 CZK 4,00 18,50 51,56 8,20

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 4 16.5.2024 197,33 EUR 6,71 27,06 65,87 13,68
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 5 16.5.2024 25,88 USD 6,88 29,76 84,43 13,79
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 5 16.5.2024 49,18 EUR 2,80 -14,22 n/a 2,91
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 5 16.5.2024 6136,83 CZK 5,12 14,81 77,35 9,20
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 4 16.5.2024 4642,11 CZK 6,76 19,58 40,20 10,59
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 6 16.5.2024 6794,45 CZK 6,54 32,29 94,69 6,19
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 6 16.5.2024 224,71 EUR 6,48 28,49 74,94 5,28
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 5 16.5.2024 4950,07 CZK 7,16 14,02 n/a 6,19
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 4 16.5.2024 165,30 EUR 5,05 12,73 67,44 7,89

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 2 16.5.2024 3397,84 CZK 1,17 8,72 14,11 2,09

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)