Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 4 28.9.2023 3439,96 CZK -2,93 8,87 13,27 3,44
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 4 28.9.2023 3837,68 CZK -1,04 9,58 n/a 8,43

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 6 28.9.2023 159,15 EUR -3,26 19,04 26,78 13,02
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 6 28.9.2023 20,31 USD -4,63 16,47 40,57 11,67
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 7 28.9.2023 51,79 EUR -3,97 -18,91 n/a -17,24
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 6 28.9.2023 4790,36 CZK -6,53 22,13 36,21 6,41
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 6 28.9.2023 3893,09 CZK -0,37 25,99 13,69 11,26
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 7 28.9.2023 5365,03 CZK -6,84 12,51 54,04 26,51
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 7 28.9.2023 180,22 EUR -7,17 7,90 39,74 22,94
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 6 28.9.2023 4196,48 CZK -5,91 15,77 n/a 4,43
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 6 28.9.2023 145,02 EUR -2,90 7,64 n/a 5,19

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 3 28.9.2023 3192,84 CZK 0,09 7,74 8,88 4,34

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)