Allianz Best Styles US Equity AT USD

Fond se zaměřuje na akcie společností se sídlem v USA. V závislosti na situaci na trhu může vedení fondu při výběru jednotlivých akcií využívat různé investiční styly, nebo může široce diverzifikovat orientaci stylů podkladových investic. Investičním cílem fondu je dosahování dlouhodobého růstu kapitálu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 13.6.2024
Hodnota podílu (NAV) 26,57 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Vysoká volatilita akcií, možné ztráty. Volatilita hodnoty podílů se může prudce zvýšit. Srovnatelně nižší výkonnost akciového trhu v USA je možná. Přístup s nejlepším stylem nemusí vždy dosáhnout očekávané výkonnosti. Možnost ztrát při změně kurzu vůči měně investora u měnově nezajištěných podílových tříd. Omezená participace na výnosovém potenciálu jednotlivých cenných papírů. Přístup udržitelnosti zužuje investiční prostředí. Úspěch analýzy jednotlivých cenných papírů a aktivního managementu není zaručen. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU1428085952
Třída akcií AT USD
Měna USD
Založení třídy akcií 22. 6. 2016
Benchmark S&P 500 RETURN NET IN USD
Majetek ve fondu 2 210 794 618,59 USD
Cílové trhy
Investiční horizont min 8 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 5
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 3,11%
3 měsíce 6,26%
6 měsíců 18,45%
od začátku roku 16,85%
1 rok 26,17%
3 roky 31,94%
5 let 88,86%
od založení fondu 84,66%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 25,02 -21,29 29,98 13,61 26,41 -7,68 n/a n/a n/a n/a
BM 25,67 -18,51 28,16 17,75 30,70 -4,94 n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 17.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://regulatory.allianzgi.com/ESG Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.35%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
13,50