Allianz Thematica AT (H2-CZK)

Fond investuje především na globálních akciových trzích a usiluje o vytvoření diverzifikovaného portfolia se zaměřením na výběr témat, sektorů a akciových titulů. Fond se angažuje zejména u společností s vysokým podílem emisí oxidu uhličitého, s cílem propagovat uvědomělý přístup ke klimatu. Expozice vůči rozvíjejícím se trhům je omezena na 50 %, přičemž objem konvertibilních dluhopisů nesmí překročit 15 % aktiv fondu. Investičním cílem je dosáhnout dlouhodobého kapitálového růstu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 28.9.2023
Hodnota podílu (NAV) 4 196,48 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Vysoká volatilita akcií, možné ztráty. Volatilita hodnoty podílů se může prudce zvýšit. Nedostatečná výkonnost investic zaměřených na téma a sektor je možná. Možnost ztrát při změně kurzu vůči měně investora. Omezená účast na výnosovém potenciálu jednotlivých cenných papírů. Úspěch bezpečnostní analýzy jednotlivých titulů a aktivního managementu není zaručen. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU2052517310
Třída akcií (H2-CZK)
Měna CZK
Založení třídy akcií 4. 10. 2019
Benchmark MSCI AC WORLD HEDGED INTO CZK TOTAL RETURN (NET) IN CZK
Majetek ve fondu 95 910 449 075,39 CZK
Výkonnost
1 měsíc -5,91%
3 měsíce -6,73%
6 měsíců -1,93%
od začátku roku 4,43%
1 rok 15,77%
3 roky 6,41%
5 let 0,00%
od založení fondu 38,77%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fond -20,10 9,75 35,57 11,03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
BM -12,87 21,22 -11,40 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://regulatory.allianzgi.com/ESG Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.95%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,50