Allianz Thematica AT (H2-CZK)

Fond investuje především na globálních akciových trzích a usiluje o vytvoření diverzifikovaného portfolia se zaměřením na výběr témat, sektorů a akciových titulů. Fond se angažuje zejména u společností s vysokým podílem emisí oxidu uhličitého, s cílem propagovat uvědomělý přístup ke klimatu. Expozice vůči rozvíjejícím se trhům je omezena na 50 %, přičemž objem konvertibilních dluhopisů nesmí překročit 15 % aktiv fondu. Investičním cílem je dosáhnout dlouhodobého kapitálového růstu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 16.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 4 857,80 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4

Vysoká volatilita akcií, možné ztráty. Volatilita hodnoty podílů se může prudce zvýšit. Nedostatečná výkonnost investic zaměřených na téma a sektor je možná. Možnost ztrát při změně kurzu vůči měně investora. Omezená účast na výnosovém potenciálu jednotlivých cenných papírů. Úspěch bezpečnostní analýzy jednotlivých titulů a aktivního managementu není zaručen. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU2052517310
Třída akcií (H2-CZK)
Měna CZK
Založení třídy akcií 4. 10. 2019
Benchmark MSCI AC WORLD HEDGED INTO CZK TOTAL RETURN (NET) IN CZK
Majetek ve fondu 97 412 036 665,83 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 5 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 4
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 3
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 1,81%
3 měsíce 3,88%
6 měsíců 7,44%
od začátku roku 4,21%
1 rok 4,65%
3 roky 0,61%
5 let 0,00%
od založení fondu 60,64%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 16,00 -20,10 9,75 35,57 11,03 n/a n/a n/a n/a n/a
BM 23,64 -12,87 21,22 -11,40 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 17.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://regulatory.allianzgi.com/ESG Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.95%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,50