Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged

Fond se zaměřuje na globální dluhopisy veřejných nebo firemních emitentů. Až 60 % majetku fondu může být investováno do cenných papírů s úvěrovým ratingem pod BBB- (klasifikace podle Standard & Poors). Podíl cenných papírů krytých aktivy a cenných papírů krytých hypotékami (ABS/MBS) nesmí překročit 40 %. Investice v jiné měně než USD přesahující 10 % majetku fondu musí být zajištěna. Investičním cílem je dlouhodobý výnos přesahující 3-měsíční sazbu SOFR (Secured Overnight Financing Rate).

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 15.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 3 437,82 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 2

Úrokové sazby kolísají, ceny dluhopisů klesají při rostoucích úrokových sazbách. Volatilita hodnoty podílů se může zvýšit. Vyšší riziko volatility a kapitálových ztrát u dluhopisů s ratingem pod investičním stupněm. Možnost ztrát při změně kurzu vůči měně investora. Omezená účast na výnosovém potenciálu jednotlivých titulů. Úspěch analýzy jednotlivých titulů a aktivního managementu není zaručen. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU1597343745
Třída akcií AT (H2-CZK) hedged
Měna CZK
Založení třídy akcií 16. 6. 2017
Benchmark UNITED STATES SOFR SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE INDEX RETURN HEDGED (INITIAL VALUE HEDGING) TO CZK (ROLLOVER ON EVERY LAST DAY OF A MONTH)
Majetek ve fondu 16 616 463 168,74 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 3 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 2
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 1
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 0,84%
3 měsíce 2,34%
6 měsíců 3,30%
od začátku roku 3,29%
1 rok 8,42%
3 roky 10,90%
5 let 13,61%
od založení fondu 17,20%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 8,77 -1,19 0,48 -0,12 7,18 n/a n/a n/a n/a n/a
BM 7,01 5,79 0,51 0,92 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 17.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://regulatory.allianzgi.com/ESG Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.15%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
11,50