Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK)

Fond se zaměřuje na evropské akcie s perspektivou přiměřených dividend. Fond se specificky zaměřuje na intenzitu emisí skleníkových plynů, aby přispěl k utváření nízkouhlíkové ekonomiky/společnosti. Investičním cílem je dosažení dlouhodobého kapitálového růstu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 28.9.2023
Hodnota podílu (NAV) 3 893,09 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Vysoká volatilita akcií, možné ztráty. Volatilita cen podílových jednotek fondu může být silně zvýšená. Možná nedostatečná výkonnost evropského akciového trhu. Dividendové akcie mohou mít někdy nižší výkonnost. Přístup založený na udržitelnosti zužuje okruh investic. Omezená účast na výnosovém potenciálu jednotlivých cenných papírů. Úspěch analýzy a aktivního řízení jednotlivých cenných papírů není zaručen. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU1288334045
Třída akcií AT (H2-CZK)
Měna CZK
Založení třídy akcií 1. 10. 2015
Benchmark MSCI EUROPE HEDGED CZK TOTAL RETURN (NET) IN CZ
Majetek ve fondu 30 130 528 773,05 CZK
Výkonnost
1 měsíc -0,37%
3 měsíce 0,70%
6 měsíců 4,85%
od začátku roku 11,26%
1 rok 25,99%
3 roky 38,18%
5 let 13,69%
od založení fondu 15,18%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fond -2,07 16,83 -14,70 14,07 -7,47 n/a n/a n/a n/a n/a
BM -3,12 23,86 -3,27 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://regulatory.allianzgi.com/ESG Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.84%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,40