Allianz Capital Plus AT (H2-CZK)

Fond se zaměřuje na trh eurových dluhopisů s investičním ratingem. Fond investuje do cenných papírů a/nebo cílových fondů, které podporují environmentální a/nebo sociální charakteristiky a/nebo mají za cíl udržitelné investice. Kromě toho může investovat 20 až 40 % aktiv do evropských akciových trhů. Podíl dluhopisů rozvíjejících se trhů nebo dluhopisů, které nejsou denominovány v eurech nebo zajištěny proti euru, nesmí v každém případě překročit 10 %. Jeho investičním cílem je dosáhnout výnosu odpovídajícího tržním výnosům v dluhopisové složce a dlouhodobého kapitálového růstu v akciové složce.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 13.6.2024
Hodnota podílu (NAV) 3 887,32 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3

Úrokové sazby se mění, dluhopisy při růstu úrokových sazeb klesají v ceně Přidání akcií zvyšuje riziko volatility a ztrát Fond investuje do cenných papírů a/nebo cílových fondů, které podporují environmentální nebo sociální charakteristiky nebo investují udržitelným způsobem. Omezená účast na výnosovém potenciálu jednotlivých cenných papírů. Úspěch analýzy jednotlivých cenných papírů a aktivní správy není zaručen. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU1291196241
Třída akcií AT (H2-CZK)
Měna CZK
Založení třídy akcií 27. 10. 2015
Benchmark 70% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 1-10 YEAR CZK HEDGED RETURN, 30% MSCI EUROPE HEDGED CZK TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN CZK
Majetek ve fondu 15 037 750 767,25 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 4 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 3
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 0,66%
3 měsíce 0,48%
6 měsíců 3,29%
od začátku roku 2,58%
1 rok 8,70%
3 roky 7,32%
5 let 25,11%
od založení fondu 26,93%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 13,94 -11,99 8,51 6,08 14,16 -5,55 n/a n/a n/a n/a
BM 12,81 -5,41 6,61 5,55 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 17.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://regulatory.allianzgi.com/ESG Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.2%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
12,00