Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 4 28.9.2023 1068,00 CZK -1,48 5,85 -0,37 -0,65
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 4 28.9.2023 1082,00 CZK -1,37 7,34 n/a 0,84

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 4 28.9.2023 1366,00 CZK 0,29 15,66 18,99 8,84
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 4 28.9.2023 1064,00 CZK -0,75 8,08 9,15 3,60
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 3 28.9.2023 11,65 EUR -1,19 -0,94 0,09 -1,19
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 4 28.9.2023 906,90 CZK -1,63 5,87 n/a 2,08
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 28.9.2023 10,22 EUR -1,26 1,49 -7,43 -0,87

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 6 28.9.2023 1815,00 CZK -0,82 13,08 23,72 5,52
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 6 28.9.2023 30,74 USD -0,93 11,58 23,85 4,34
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 6 28.9.2023 29,65 USD -3,55 14,39 44,07 3,13
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 6 28.9.2023 24,06 USD -3,10 4,70 4,20 -2,75
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 6 28.9.2023 1121,00 CZK -5,16 9,37 -0,09 -0,27
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 6 28.9.2023 14,75 EUR -3,78 -7,70 -22,04 -8,27
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 6 28.9.2023 1269,00 CZK -6,07 16,10 n/a 8,28
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 5 28.9.2023 1967,00 CZK -0,81 18,57 44,42 8,73
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 6 28.9.2023 23,34 EUR -3,87 1,97 14,98 4,52
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 6 28.9.2023 3561,00 JPY 0,42 31,16 62,23 30,25
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 6 28.9.2023 8,22 EUR -4,04 2,05 n/a 4,86
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 6 28.9.2023 14,84 EUR -5,48 10,99 35,40 12,08
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 6 28.9.2023 1464,00 CZK -3,24 20,49 20,30 7,10
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 6 28.9.2023 781,70 CZK -5,06 11,26 n/a 11,24
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 6 28.9.2023 10,56 EUR -7,69 10,25 n/a 0,76
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 6 28.9.2023 11,87 USD -7,55 13,92 n/a 2,86
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 6 28.9.2023 1400,00 CZK -1,27 8,61 29,99 11,29
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 6 28.9.2023 1866,00 CZK -3,27 19,77 34,83 12,07

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 28.9.2023 10,57 EUR 0,21 2,22 -1,49 2,01
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 28.9.2023 11,90 USD 0,39 4,57 7,52 3,65

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)