Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 4 24.6.2022 1065,00 CZK -4,74 -12,99 -1,66 -11,47
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 4 24.6.2022 1058,00 CZK -4,34 -11,83 n/a -11,17

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 4 24.6.2022 1196,00 CZK -4,78 -11,67 4,00 -11,93
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 4 24.6.2022 1002,00 CZK -3,28 -9,89 n/a -9,49
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 3 24.6.2022 12,34 EUR -2,68 -0,56 4,49 -3,67
Fidelity Funds - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 4 24.6.2022 889,40 CZK -3,81 -13,48 n/a -13,57
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 24.6.2022 10,68 EUR -3,70 -11,81 -5,65 -10,85

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 6 24.6.2022 1710,00 CZK -6,30 2,70 25,83 -3,55
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 6 24.6.2022 29,65 USD -6,56 0,58 33,92 -4,97
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 6 24.6.2022 1152,00 CZK 1,68 -23,30 6,57 -13,58
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 6 24.6.2022 18,60 EUR 11,38 -29,68 7,83 -14,84
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 6 24.6.2022 1174,00 CZK -4,63 -19,75 n/a -24,89
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 5 24.6.2022 1736,00 CZK -4,41 -2,53 31,81 -7,86
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 6 24.6.2022 23,32 EUR -2,83 -9,72 26,33 -15,84
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 6 24.6.2022 2761,00 JPY 0,33 3,02 49,08 1,40
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 6 24.6.2022 8,56 EUR -5,86 n/a n/a -19,68
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 6 24.6.2022 13,53 EUR -1,31 -18,79 n/a -22,02
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 6 24.6.2022 1287,00 CZK -7,61 -13,57 3,21 -16,70
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 6 24.6.2022 769,60 CZK -4,04 -27,19 n/a -27,26
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 6 24.6.2022 11,01 EUR -7,71 -21,97 n/a -27,61
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 6 24.6.2022 11,86 USD -7,49 -20,77 n/a -26,84
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 5 24.6.2022 1339,00 CZK -5,84 -7,85 n/a -13,67
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 6 24.6.2022 1674,00 CZK -6,32 -10,62 37,33 -15,79

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)