Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 4 17.4.2024 1133,00 CZK -1,73 2,81 2,53 -0,70
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 4 17.4.2024 1154,00 CZK -1,87 4,91 n/a -0,69

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 4 17.4.2024 1466,00 CZK -1,35 11,74 23,30 0,96
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 4 17.4.2024 1123,00 CZK -0,80 6,65 12,08 -0,88
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 3 17.4.2024 11,94 EUR 0,08 -0,50 1,88 -1,65
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 4 17.4.2024 956,20 CZK -1,07 3,68 n/a -1,84
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 17.4.2024 10,73 EUR -0,46 2,48 -4,88 -1,29

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 6 17.4.2024 2003,00 CZK -1,43 15,78 43,79 3,19
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 6 17.4.2024 33,81 USD -1,51 14,49 42,42 2,86
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 6 17.4.2024 32,58 USD -2,04 8,67 56,41 1,75
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 6 17.4.2024 24,70 USD -3,63 -4,30 -0,92 -0,32
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 6 17.4.2024 1195,00 CZK -1,08 2,22 2,14 1,96
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 6 17.4.2024 14,84 EUR 0,82 -8,05 -28,69 2,98
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 6 17.4.2024 1465,00 CZK -3,87 10,23 44,33 2,45
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 5 17.4.2024 2174,00 CZK -1,67 11,77 52,24 3,62
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 6 17.4.2024 26,34 EUR -1,01 11,37 28,99 6,12
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 6 17.4.2024 3969,00 JPY -0,43 32,70 99,65 12,18
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 6 17.4.2024 9,06 EUR -0,84 8,35 n/a 3,58
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 6 17.4.2024 17,06 EUR -2,29 11,72 47,96 7,09
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 6 17.4.2024 1675,00 CZK -0,24 9,98 33,25 6,62
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 6 17.4.2024 870,60 CZK -5,17 12,00 n/a -2,51
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 6 17.4.2024 10,51 EUR -4,02 n/a n/a 3,04
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 6 17.4.2024 25,63 USD -4,61 3,47 52,92 1,79
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 6 17.4.2024 12,12 EUR -4,11 9,39 12,74 1,25
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 6 17.4.2024 13,79 USD -3,90 11,93 26,51 1,85
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 6 17.4.2024 1655,00 CZK 0,00 27,70 54,53 9,75
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 6 17.4.2024 2164,00 CZK -1,37 19,56 61,49 5,61

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 17.4.2024 10,80 EUR 0,31 3,54 0,94 1,19
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 17.4.2024 12,26 USD 0,43 5,33 9,54 1,59

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)