Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 3 15.7.2024 1173,00 CZK 2,36 7,22 3,81 2,80
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 3 15.7.2024 1197,00 CZK 2,40 8,42 n/a 3,01

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 3 15.7.2024 1509,00 CZK 0,94 12,53 23,99 3,93
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 2 15.7.2024 1164,00 CZK 1,22 8,99 13,45 2,74
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 2 15.7.2024 12,17 EUR 0,83 2,61 1,93 0,25
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 3 15.7.2024 986,70 CZK 0,41 6,46 n/a 1,29
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 15.7.2024 10,92 EUR 0,46 5,10 -4,63 0,46

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 4 15.7.2024 2118,00 CZK 5,64 15,80 48,42 9,12
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 4 15.7.2024 35,80 USD 5,70 15,04 46,84 8,91
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 4 15.7.2024 35,73 USD 4,96 18,35 64,73 11,59
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 4 15.7.2024 26,60 USD 5,35 4,81 2,50 7,34
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 4 15.7.2024 1359,00 CZK 4,38 12,50 18,69 15,96
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 5 15.7.2024 15,65 EUR -2,98 3,78 -21,98 8,61
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 4 15.7.2024 1582,00 CZK 3,06 11,72 48,96 10,63
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 4 15.7.2024 2339,00 CZK 2,99 19,64 56,04 11,49
Fidelity Funds - Global Technology Fund LU2807456855 5 15.7.2024 1129,00 CZK 6,41 n/a n/a n/a
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 4 15.7.2024 28,41 EUR 1,97 18,33 36,13 14,46
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 4 15.7.2024 4366,00 JPY 5,46 31,78 125,63 23,40
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 4 15.7.2024 10,03 EUR 3,71 15,02 n/a 14,67
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 4 15.7.2024 18,00 EUR -0,06 13,64 49,25 12,99
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 4 15.7.2024 1782,00 CZK 2,35 18,09 36,97 13,43
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 5 15.7.2024 971,90 CZK 6,14 15,09 n/a 8,84
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 4 15.7.2024 11,36 EUR 1,25 n/a n/a 11,37
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 4 15.7.2024 28,01 USD 1,82 15,65 51,16 11,24
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 4 15.7.2024 12,75 EUR 4,08 8,79 15,18 6,52
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 4 15.7.2024 14,58 USD 4,29 11,13 28,80 7,68
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 4 15.7.2024 1764,00 CZK 4,13 28,01 60,07 16,98
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 4 15.7.2024 2347,00 CZK 3,26 20,30 69,70 14,54

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 15.7.2024 10,89 EUR 0,24 3,69 2,04 2,04
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 15.7.2024 12,41 USD 0,45 5,42 10,40 2,90

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)