Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 4 29.11.2022 1064,00 CZK 5,56 -9,98 -2,74 -11,55
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 4 29.11.2022 1076,00 CZK 4,36 -7,16 n/a -9,66

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 4 29.11.2022 1256,00 CZK 5,28 -6,34 7,26 -7,51
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 4 29.11.2022 1024,00 CZK 2,89 -6,99 2,30 -7,50
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 3 29.11.2022 11,92 EUR 0,08 -6,80 0,59 -6,95
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 4 29.11.2022 890,20 CZK 4,56 -13,40 n/a -13,49
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 29.11.2022 10,38 EUR 2,67 -13,14 -8,55 -13,36

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 6 29.11.2022 1780,00 CZK 2,89 6,78 27,42 0,39
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 6 29.11.2022 30,47 USD 2,77 4,03 32,25 -2,34
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 6 29.11.2022 1101,00 CZK 16,51 -16,78 -5,74 -17,40
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 6 29.11.2022 15,98 EUR 12,54 -30,07 -16,16 -26,83
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 6 29.11.2022 1194,00 CZK 6,70 -21,14 n/a -23,61
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 5 29.11.2022 1841,00 CZK 4,42 3,89 39,05 -2,28
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 6 29.11.2022 23,46 EUR 0,69 -13,53 24,85 -15,34
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 6 29.11.2022 2893,00 JPY 3,40 10,72 33,38 6,24
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 6 29.11.2022 8,33 EUR 1,86 -20,21 n/a -21,86
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 6 29.11.2022 13,91 EUR 3,81 -19,27 n/a -19,83
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 6 29.11.2022 1381,00 CZK 7,05 -6,44 11,37 -10,61
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 6 29.11.2022 726,70 CZK 1,10 -28,61 n/a -31,31
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 6 29.11.2022 10,72 EUR 8,28 -26,07 n/a -29,52
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 6 29.11.2022 11,76 USD 8,69 -23,74 n/a -27,45
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 5 29.11.2022 1344,00 CZK 0,22 -11,81 n/a -13,35
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 6 29.11.2022 1718,00 CZK 3,93 -9,29 30,45 -13,58

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)