Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD

Cílem fondu je v dlouhodobém horizontu zajistit růst kapitálu. Fond investuje minimálně 70 % (obvykle 75 %) svých aktiv do akcií společností, které mají sídlo nebo realizují většinu své obchodní činnosti v USA. Fond může jako doplněk svých aktivit také investovat do ziskových tržních nástrojů. Fond investuje minimálně 50 % svých aktiv do cenných papírů společností s příznivými charakteristikami ochrany životního prostředí, sociálních věcí a správy (ESG). Správce se snaží investovat do firem, od kterých se v dlouhodobém horizontu očekává růst. Flexibilní přístup fondu k celkové kapitalizaci se zaměřuje na vlastnictví rostoucích společností s podporou ocenění a udržitelnými vlastnostmi, aby se v dlouhodobém horizontu zvýšila pravděpodobnost překonání výkonnosti. Rozborem řetězce hodnot v rámci dlouhodobého horizontu dokáže fond investovat do objevů napříč spektrem tržní kapitalizace. Fond může deriváty využívat ke snížení rizika, k zajištění efektivního řízení portfolia a pro investiční účely. Referenční hodnota: S&P 500 Index, tj. index, který nezohledňuje charakteristiky ESG.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 16.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 35,89 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4

Tento produkt byl zařazen do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na střední úroveň a je pravděpodobné že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Pozor na měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno. Hlavní rizika: Další informace naleznete v části „Popisy rizik“. Koncentrace, protistrana a kolaterál, měna, deriváty, akcie, zajištění, investiční fond, likvidita, trh, provozní, udržitelné investování Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0275693405
Třída akcií A-ACC-USD
Měna USD
Založení třídy akcií 4. 12. 2006
Benchmark S&P 500 Index (Net)
Majetek ve fondu 110 150 596,07 USD
Cílové trhy
Investiční horizont min 5 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 4
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 2
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 5,16%
3 měsíce 10,16%
6 měsíců 12,44%
od začátku roku 12,09%
1 rok 18,61%
3 roky 12,33%
5 let 66,16%
od založení fondu 258,90%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 11,40 -13,90 20,60 18,40 35,00 -5,30 20,90 5,40 -0,10 11,60
BM 25,70 -18,50 28,20 17,80 30,70 -4,90 21,10 11,20 0,70 13,00

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.9%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,00