Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD

Fond investuje minimálně 70 % (obvykle 75 %) svých aktiv do akcií společností kotovaných nebo obchodovaných v oblasti Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), a to včetně zemí jako Singapur, Malajsie, Thajsko, Filipíny nebo Indonésie a dalších rozvojových trhů. Fond může jako doplněk svých aktivit také investovat do ziskových tržních nástrojů. Fond investuje minimálně 50 % svých aktiv do cenných papírů společností s příznivými charakteristikami ochrany životního prostředí, sociálních věcí a správy (ESG). Správce portfolia využívá základní investiční přístup zdola nahoru, který vychází z výběru akcií, analýzy odvětví a posouzení udržitelnosti. Při investování se soustředí na odhalování příležitostí v souvislosti s nesprávným oceněním, které se vyznačují atraktivními poměry rizik a výnosů. Správce je rovněž přesvědčen, že průzkumem opomíjené společnosti mohou mít nejvyšší růstový potenciál z hlediska anomálií při oceňování. Tyto příležitosti počítají s výrazným nárůstem výnosů nebo rozpoznáním potenciálu na trhu a následným vyrovnáním rozdílu mezi cenou akcií a jejich skutečnou hodnotou. Jejich využití vede k nadprůměrné výkonnosti v průběhu celého hospodářského cyklu. Správce se zaměřuje na ty nejatraktivnější příležitosti v souvislosti s nesprávným oceněním, u kterých jsou potenciální celkové výnosy (kapitálové zhodnocení a dividendový výnos) nejvyšší na trhu a které jsou porovnávány s riziky nepříznivého vývoje. Na alokaci podle sektoru a země se z velké části projeví proces výběru akcií zdola nahoru. Referenční hodnota: MSCI AC ASEAN Index, tj. index, který nezohledňuje charakteristiky ESG. Využití: určení vhodných investic, sledování rizik a srovnání výkonnosti.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 15.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 26,60 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4

Tento produkt byl zařazen do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na střední úroveň a je pravděpodobné že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Pozor na měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno. Hlavní rizika: rozvíjející se trhy, likvidita. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0261945553
Třída akcií A-ACC-USD
Měna USD
Založení třídy akcií 25. 9. 2006
Benchmark MSCI AC ASEAN Index (Net)
Majetek ve fondu 125 123 768,84 USD
Cílové trhy
Investiční horizont min 5 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 4
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 3
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 5,35%
3 měsíce 7,65%
6 měsíců 8,17%
od začátku roku 7,34%
1 rok 4,81%
3 roky 3,95%
5 let 2,50%
od založení fondu 166,00%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 0,20 -7,30 6,80 -0,10 9,80 -7,20 26,50 4,90 -17,70 7,00
BM 0,50 -4,30 0,00 -6,40 8,50 -8,60 29,90 6,00 -18,50 6,20

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.94%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,40