Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged)

Cílem fondu je zajistit dlouhodobý růst kapitálu, očekávaná výše příjmů je nízká. Fond bude investovat nejméně 70 % do akcií společností v mimořádné situaci a menších růstových společností v Asii s výjimkou Japonska. Akcie spjaté s mimořádnými situacemi mají obecně valuace, které jsou atraktivní v poměru k jejich čistým aktivům nebo potenciálním ziskům, přičemž cenu akcie mohou pozitivně ovlivnit další faktory. Fond bude investovat nejméně 50 % svých čistých aktiv do akcií společností, které vykazují charakteristiky udržitelnosti. Fond bude průběžně vyhodnocovat širokou škálu environmentálních a sociálních charakteristik, jako je zmírňování dopadu změn klimatu a přizpůsobování se těmto změnám, vodní hospodářství, nakládání s odpadem, biologická rozmanitost, bezpečnost výrobků, dodavatelský řetězec, bezpečnost a ochrana zdraví a lidská práva. Fond se řídí celofiremním seznamem vyloučených společností, který zahrnuje mimo jiné výrobce kazetové munice a protipěchotních min. V souladu se screeningem na základě norem, který provádí investiční manažer, budou stejně tak z prostoru povolených investic vyloučeni emitenti, o nichž se investiční manažer domnívá, že nepodnikají v souladu s uznávanými mezinárodními normami, včetně norem stanovených v iniciativě OSN Global Compact. n Tento region zahrnuje země považované za rozvíjející. Až 25 % mohou tvořit investice do společností, které nejsou ve zvláštní situaci nebo nevykazují menší růst. n Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Fond bude na agregované bázi investovat méně než 30 % přímo a/nebo nepřímo do čínských kontinentálních akcií tříd A a B. Používá se měnové zajištění, které výrazně snižuje riziko ztráty z důvodu nepříznivých kurzových pohybů. Používá se měnové zajištění s tzv. look-through přístupem, které zajišťuje základní měnové efekty na úrovni cenných papírů vůči zajišťované referenční měně třídy podílů, čímž zajišťuje i základní tržní výnosy. Fond může investovat přímo do aktiv nebo dosáhnout expozice nepřímo jinými povolenými způsoby, mimo jiné prostřednictvím derivátů. Fond může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu. Fond je aktivně řízen. Investiční manažer se bude při výběru investic do fondu a pro účely sledování rizika odkazovat na index MSCI AC Asia ex Japan Index (Net) Hedged to CZK („index‘‘). Výkonnost fondu lze posoudit vůči indexu. Investiční manažer má ohledně indexu širokou míru volnosti. Zatímco fond bude držet aktiva, která jsou součástí indexu, může také investovat do společností, zemí nebo odvětví, které nejsou zahrnuty v indexu a mají proměnlivé váhy, aby využil investiční příležitosti. Příjem generovaný fondem je kumulován v ceně podílového listu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 1 101,00 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU1213835512
Třída akcií A-ACC-CZK (hedged)
Měna CZK
Založení třídy akcií 16. 4. 2015
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Index (Net) Hedged to CZK
Majetek ve fondu 550 292 502,56 CZK
Výkonnost
1 měsíc 16,51%
3 měsíce -1,26%
6 měsíců -4,68%
od začátku roku -17,40%
1 rok -16,78%
3 roky -3,59%
5 let -5,74%
od založení fondu 10,10%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.fidelity.cz/fondy-a-ceny/factsheet/LU1213835512/tab-esg Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.92%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,20

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů