Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK

Cílem fondu je zajistit dlouhodobý růst kapitálu, očekávaná výše příjmů je nízká. Fond bude investovat nejméně 70 % do akcií společností z celého světa. Fond bude investovat nejméně 50 % svých čistých aktiv do cenných papírů, které vykazují charakteristiky udržitelnosti. Investiční manažer nebude při výběru společností omezen oblastí, odvětvím ani velikostí. Výběr majetkových cenných papírů bude určovat primárně dostupnost atraktivních investičních příležitostí. Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Tento fond může investovat celosvětově a může proto investovat i do zemí považovaných za rozvíjející. Fond může investovat přímo do aktiv nebo dosáhnout expozice nepřímo jinými povolenými způsoby, mimo jiné prostřednictvím derivátů. Fond může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu. Fond je aktivně řízen. Investiční manažer se bude při výběru investic do fondu a pro účely sledování rizika odkazovat na index MSCI World Index (Net) („index‘‘). Výkonnost fondu lze posoudit vůči indexu. Investiční manažer má ohledně indexu širokou míru volnosti. Zatímco fond bude držet aktiva, která jsou součástí indexu, může také investovat do společností, zemí nebo odvětví, které nejsou zahrnuty v indexu a mají proměnlivé váhy, aby využil investiční příležitosti. n Příjem generovaný fondem je kumulován v ceně podílového listu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 1.6.2023
Hodnota podílu (NAV) 1 346,00 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Cílem fondu je zajistit dlouhodobý růst kapitálu, očekávaná výše příjmů je nízká. Fond bude investovat nejméně 70 % do akcií společností z celého světa. Fond bude investovat nejméně 50 % svých čistých aktiv do cenných papírů, které vykazují charakteristiky udržitelnosti. Investiční manažer nebude při výběru společností omezen oblastí, odvětvím ani velikostí. Výběr majetkových cenných papírů bude určovat primárně dostupnost atraktivních investičních příležitostí. Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Tento fond může investovat celosvětově a může proto investovat i do zemí považovaných za rozvíjející. Fond může investovat přímo do aktiv nebo dosáhnout expozice nepřímo jinými povolenými způsoby, mimo jiné prostřednictvím derivátů. Fond může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu. Fond je aktivně řízen. Investiční manažer se bude při výběru investic do fondu a pro účely sledování rizika odkazovat na index MSCI World Index (Net) („index‘‘). Výkonnost fondu lze posoudit vůči indexu. Investiční manažer má ohledně indexu širokou míru volnosti. Zatímco fond bude držet aktiva, která jsou součástí indexu, může také investovat do společností, zemí nebo odvětví, které nejsou zahrnuty v indexu a mají proměnlivé váhy, aby využil investiční příležitosti. n Příjem generovaný fondem je kumulován v ceně podílového listu.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU1756523376
Třída akcií A-ACC-CZK
Měna CZK
Založení třídy akcií 24. 1. 2018
Benchmark MSCI World Index (Net)
Majetek ve fondu 145 404 076,51 CZK
Výkonnost
1 měsíc 5,07%
3 měsíce 2,44%
6 měsíců -0,81%
od začátku roku 7,00%
1 rok -4,74%
3 roky 14,16%
5 let 31,70%
od založení fondu 34,60%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fond -18,90 16,60 13,80 28,10 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
BM -15,20 24,00 9,90 28,40 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.89%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,90