Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)

Manažeři mají zájem investovat do společností, jejichž růst v následujících třech až pěti letech a další budoucnosti bude pravděpodobně podpořen demografickými trendy, jako je stárnutí populace, růst střední třídy a populační růst. Jsou přesvědčeni, že demografické trendy se vyvíjejí pomalu a předvídatelně a v následujících desetiletích podpoří růst v celé řadě odvětví a geografických oblastí. Mnoho investorů může kvůli své krátkodobé orientaci podcenit kombinovaný dopad těchto demografických trendů na výnosy společnosti. Manažeři se snaží včas zacílit na skupiny, které budou z těchto trendů těžit, a vyhledávají společnosti s inovativními produkty a službami, které budou řešit vyvíjející se demografické potřeby. Svůj přístup soustředí na posouzení schopnosti podniků udržet nadprůměrný růst výnosů. Při sestavování portfolia si nechávají volné ruce a investují na základě skutečných přínosů společnosti bez ohledu na její postavení v tržním indexu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 20.3.2023
Hodnota podílu (NAV) 1 250,00 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Manažeři mají zájem investovat do společností, jejichž růst v následujících třech až pěti letech a další budoucnosti bude pravděpodobně podpořen demografickými trendy, jako je stárnutí populace, růst střední třídy a populační růst. Jsou přesvědčeni, že demografické trendy se vyvíjejí pomalu a předvídatelně a v následujících desetiletích podpoří růst v celé řadě odvětví a geografických oblastí. Mnoho investorů může kvůli své krátkodobé orientaci podcenit kombinovaný dopad těchto demografických trendů na výnosy společnosti. Manažeři se snaží včas zacílit na skupiny, které budou z těchto trendů těžit, a vyhledávají společnosti s inovativními produkty a službami, které budou řešit vyvíjející se demografické potřeby. Svůj přístup soustředí na posouzení schopnosti podniků udržet nadprůměrný růst výnosů. Při sestavování portfolia si nechávají volné ruce a investují na základě skutečných přínosů společnosti bez ohledu na její postavení v tržním indexu.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU1961889083
Třída akcií A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)
Měna CZK
Založení třídy akcií 13. 3. 2019
Benchmark MSCI ACW N USD Tran-14703 Index
Majetek ve fondu 788 462 346,72 CZK
Výkonnost
1 měsíc -0,08%
3 měsíce 7,02%
6 měsíců 11,21%
od začátku roku 6,66%
1 rok -11,10%
3 roky 47,46%
5 let 0,00%
od založení fondu 25,00%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fond -25,00 15,20 21,30 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
BM -18,40 18,50 16,30 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.91%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,10