Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged)

Cílem fondu je zajistit dlouhodobý růst kapitálu, očekávaná výše příjmů je nízká. Fond bude investovat nejméně 70 % do akcií amerických společností. Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Používá se měnové zajištění, které výrazně snižuje riziko ztráty z důvodu nepříznivých kurzových pohybů. Používá se měnové zajištění s tzv. look-through přístupem, které zajišťuje základní měnové efekty na úrovni cenných papírů vůči zajišťované referenční měně třídy podílů, čímž zajišťuje i základní tržní výnosy. Fond může investovat přímo do aktiv nebo dosáhnout expozice nepřímo jinými povolenými způsoby, mimo jiné prostřednictvím derivátů. Fond může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu. Fond je aktivně řízen a pouze pro srovnávací účely se odkazuje na index S&P 500 Index (Net) Hedged to CZK („index“). Příjem generovaný fondem je kumulován v ceně podílového listu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 1 780,00 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0979392767
Třída akcií A-ACC-CZK (hedged)
Měna CZK
Založení třídy akcií 5. 11. 2013
Benchmark S&P 500 Index (Net) Hedged to CZK
Majetek ve fondu 931 692 965,02 CZK
Výkonnost
1 měsíc 2,89%
3 měsíce 2,18%
6 měsíců -3,58%
od začátku roku 0,39%
1 rok 6,78%
3 roky 26,69%
5 let 27,42%
od založení fondu 78,00%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.fidelity.cz/fondy-a-ceny/factsheet/LU0979392767/tab-esg Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.89%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,90

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů