Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY

Cílem fondu je zajistit dlouhodobý růst kapitálu, očekávaná výše příjmů je nízká. Fond bude investovat nejméně 70% do akcií japonských společností kotovaných na japonské akciové burze. Fond bude investovat primárně do akcií společností, které jsou dle názoru společnosti Fidelity podhodnocené. Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Fond může investovat přímo do aktiv nebo dosáhnout expozice nepřímo jinými povolenými způsoby, mimo jiné prostřednictvím derivátů. Fond může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu. Fond je aktivně řízen. Investiční manažer se bude při výběru investic do fondu a pro účely sledování rizika odkazovat na index Tokyo Stock Exchange TOPIX Total Return Index („index“). Výkonnost fondu lze posoudit vůči indexu. Investiční manažer má ohledně indexu širokou míru volnosti. Zatímco fond bude držet aktiva, která jsou součástí indexu, může také investovat do společností, zemí nebo odvětví, které nejsou zahrnuty v indexu a mají proměnlivé váhy, aby využil investiční příležitosti. Příjem generovaný fondem je kumulován v ceně podílového listu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 2 893,00 JPY
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0413544379
Třída akcií A-ACC-JPY
Měna JPY
Založení třídy akcií 18. 9. 2009
Benchmark Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY
Majetek ve fondu 10 017 661 879,00 JPY
Výkonnost
1 měsíc 3,40%
3 měsíce 1,87%
6 měsíců 4,44%
od začátku roku 6,24%
1 rok 10,72%
3 roky 34,75%
5 let 33,38%
od založení fondu 189,30%
Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
https://www.fidelity.cz/fondy-a-ceny/factsheet/LU0413544379/tab-esg Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.93%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,30

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů