Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg)

Daniel Roberts přístupem zdola nahoru vybírá investice do společností, které nabízejí zdravý výnos podpořený rostoucí úrovní příjmů a potenciálem pro růst kapitálu. Při zvažování potenciálních investičních příležitostí klade velký důraz na udržitelnost dividendy a na to, zda současná cena akcií poskytuje přiměřenou bezpečnostní rezervu. Portfolio investuje do různých sektorů a zeměpisných oblastí a nabízí tak dobrou úroveň diverzifikace. Daniel řídí rizika konzervativně a zaměřuje se na společnosti s předvídatelnými, konzistentními peněžními toky a jednoduchými, srozumitelnými obchodními modely s malým nebo žádným dluhem v rozvahách. Součástí investičního procesu je zhodnocení ESG.Cílem fondu je zajistit příjem a dlouhodobý růst kapitálu. Fond bude investovat nejméně 70 % do akcií společností z celého světa přinášejících dividendy. Výběr aktiv se kromě potenciálu pro růst kapitálu řídí také atraktivními dividendovými výnosy. Fond bude investovat nejméně 50 % svých čistých aktiv do cenných papírů, které vykazují charakteristiky udržitelnosti. Fond bude průběžně vyhodnocovat širokou škálu environmentálních a sociálních charakteristik, jako je zmírňování dopadu změn klimatu a přizpůsobování se těmto změnám, vodní hospodářství, nakládání s odpadem, biologická rozmanitost, bezpečnost výrobků, dodavatelský řetězec, bezpečnost a ochrana zdraví a lidská práva. Fond se řídí celofiremním seznamem vyloučených společností, který zahrnuje mimo jiné výrobce kazetové munice a protipěchotních min. V souladu se screeningem na základě norem, který provádí investiční manažer, budou stejně tak z prostoru povolených investic vyloučeni emitenti, o nichž se investiční manažer domnívá, že nepodnikají v souladu s uznávanými mezinárodními normami, včetně norem stanovených v iniciativě OSN Global Compact. Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Tento fond může investovat celosvětově, a může proto investovat i do zemí považovaných za developing. Používá se měnové zajištění, které výrazně snižuje riziko ztráty z důvodu nepříznivých kurzových pohybů. Používá se měnové zajištění s tzv. look-through přístupem, které zajišťuje základní měnové efekty na úrovni cenných papírů vůči zajišťované referenční měně třídy podílů, čímž zajišťuje i základní tržní výnosy. Fond může investovat přímo do aktiv nebo dosáhnout expozice nepřímo jinými povolenými způsoby, mimo jiné prostřednictvím derivátů. Fond může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu. Fond je aktivně spravován a jeho cílem je zajistit růst příjmů a kapitálu. Příjmy budou obvykle vyšší než u indexu MSCI ACWI Index (Net) Hedged to CZK („index“). Výkonnost fondu lze posoudit vůči indexu. Investiční manažer má ohledně indexu širokou míru volnosti. Zatímco fond bude držet aktiva, která jsou součástí indexu, očekává se také, že bude investovat do společností, sektorů, zemí a typů cenných papírů, které nejsou zahrnuty v indexu a mají proměnlivé váhy, aby využil investiční příležitosti. Příjem generovaný fondem je kumulován v ceně podílového listu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 1 841,00 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0979392924
Třída akcií A-ACC-CZK (hedged)
Měna CZK
Založení třídy akcií 5. 11. 2013
Benchmark MSCI ACWI Index (Net) Hedged to CZK
Majetek ve fondu 5 236 436 957,44 CZK
Výkonnost
1 měsíc 4,42%
3 měsíce 4,54%
6 měsíců 0,93%
od začátku roku -2,28%
1 rok 3,89%
3 roky 18,32%
5 let 39,05%
od založení fondu 84,10%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.fidelity.cz/fondy-a-ceny/factsheet/LU0979392924/tab-esg Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.89%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,90

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů