Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged)

Fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů emitentů se sídlem v Evropě, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory. Důraz je kladen na výběr názvu, náležitou péči a zajištění přiměřené likvidity a diverzifikace kvůli asymetrické povaze výnosnosti vysoce výnosných dluhopisů. Manažer si rovněž uchovává stupeň flexibility investovat do mimoindexových strategií jako prostředku dodávání výkonnosti, ale dodržování investičního cíle zůstává imperativem. Fond je spravován podle aktivní filozofie a přístupu k investování s pevným výnosem společnosti Fidelity. Je týmově zaměřený, ale vedený manažerem fondu, aby vytvářel atraktivní výnosnost přizpůsobenou riziku prostřednictvím kombinace různých, diverzifikovaných investičních pozic podle vlastního fundamentálního výzkumu dluhopisů, kvantitativního modelování a specializovaných obchodníků.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 20.3.2023
Hodnota podílu (NAV) 1 261,00 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4

Fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů emitentů se sídlem v Evropě, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory. Důraz je kladen na výběr názvu, náležitou péči a zajištění přiměřené likvidity a diverzifikace kvůli asymetrické povaze výnosnosti vysoce výnosných dluhopisů. Manažer si rovněž uchovává stupeň flexibility investovat do mimoindexových strategií jako prostředku dodávání výkonnosti, ale dodržování investičního cíle zůstává imperativem. Fond je spravován podle aktivní filozofie a přístupu k investování s pevným výnosem společnosti Fidelity. Je týmově zaměřený, ale vedený manažerem fondu, aby vytvářel atraktivní výnosnost přizpůsobenou riziku prostřednictvím kombinace různých, diverzifikovaných investičních pozic podle vlastního fundamentálního výzkumu dluhopisů, kvantitativního modelování a specializovaných obchodníků.

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0979393146
Třída akcií A-ACC-CZK (hedged)
Měna CZK
Založení třídy akcií 5. 11. 2016
Benchmark ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to CZK
Majetek ve fondu 165 168 667,23 CZK
Výkonnost
1 měsíc -3,30%
3 měsíce 0,40%
6 měsíců 3,70%
od začátku roku 0,48%
1 rok -2,40%
3 roky 21,02%
5 let 9,08%
od založení fondu 26,10%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fond -7,60 4,80 2,00 14,80 -5,10 4,80 7,80 0,60 1,40 n/a
BM -9,40 4,20 2,80 14,90 -4,30 5,40 9,60 3,90 3,40 n/a

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.39%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
13,90